Záchrana zranenej labute

Záchrana zranenej labute

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
V stredu 21. apríla nahlásil svedomitý občan na  OO PZ Sereď zranenú labuť. Obhliadkou bolo zistené, že labuť má iba jednu končatinu a je značne vysilená. Nakoľko je labuť chránený živočích (so spoločenskou hodnotou 690,00 €) príslušníci PZ privolali na miesto Štátu ochranu prírody SR z Dunajskej Stredy.  Po odchyte bola labuť veterinárne ošetrená a umiestnená v rehabilitačnom centre.  V dôsledku poškodenia už nebude schopná samostatne prežiť vo voľnej prírode a zostane v zariadení pre hendikepované živočíchy.
 
Aktuálne je na území Slovenskej republiky sieť záchranných zariadení pre choré, zranené, poškodené alebo uhynuté chránené druhy živočíchov  pokrytá 27 zariadeniami na záchranu chránených druhov živočíchov, z toho 20  je štátnych a 7 neštátnych, z toho 7 je rehabilitačných staníc a 20 chovných staníc.
 
V prípade ak nájdete zraneného, chorého, poškodeného alebo uhynutého živočícha, volajte priamo políciu, tiesňovú linku 112, alebo priamo záchranné zariadenia na to určené.  Kontakty záchranných zariadení nájdete v tejto interaktívnej mapke.
 
Štátna ochrana prírody SR informuje o POSTUPE OPERÁTORA KOORDINAČNÉHO STREDISKA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU PRI VOLANÍ NA LINKU TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 PRI NÁLEZE ZRANENÉHO, CHORÉHO, POŠKODENÉHO resp. UHYNUTÉHO CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA.
 
Chovná a rehabilitačná stanica svoju činnosť vykonáva nepretržite a na základe oznámenia na miesto nálezu vyšle výjazdovú skupinu, ktorá zabezpečí odvoz a starostlivosť o zraneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha. Operátor je povinný volajúceho upovedomiť o jeho ohlasovacej povinnosti vo vzťahu k nálezu chráneného živočícha na príslušný okresný úrad. V prípade, ak okolnosti súvisiace s nálezom zraneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha vyžadujú účasť záchrannej zložky, operátor túto skutočnosť oznámi vecne príslušnému operátorovi alebo sám zabezpečí vyslanie záchrannej zložky.
Uvedený operatívny postup sa vzťahuje len na chránené živočíchy, vrátane chránených druhov živočíchov, ktoré sú zároveň aj poľovná zver, nevzťahuje sa na len na poľovnú zver a zákonom nechránené zranené alebo uhynuté živočíchy.
Záchrana zranenej labuteZáchrana zranenej labuteZáchrana zranenej labuteZáchrana zranenej labuteZáchrana zranenej labuteZáchrana zranenej labuteZáchrana zranenej labuteZáchrana zranenej labuteZáchrana zranenej labuteZáchrana zranenej labuteZáchrana zranenej labute