Seredská fara obnovuje verejné sväté omše

Seredská fara obnovuje verejné sväté omše

Náboženstvo a filozofia     Iveta Tóthová    
Od pondelka 19. apríla 2021 boli obnovené verejné sv. omše na území SR, aj keď zatiaľ v obmedzenom režime.
 
Počet návštevníkov v kostoloch alebo chrámoch v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 štvorcových metrov z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. V  kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi vychádza obsadenosť každej druhej lavice a v jednej lavici po krajoch môžu sedieť dve osoby.  Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 
 
Pre príbuzných, ktorí nahlásili úmysel sv. omše, bude rezervovaných 6 miest a to prvé dve lavice na ľavej strane.  V kostole je potrebné naďalej zachovávať epidemiologické opatrenia, tzn. dezinfekcia rúk pri vstupe a prekrytie horných dýchacích ciest.  Na vstup do kostola nie je potrebný test.   
 
Sv. omše budú bývať v riadnom čase ako to bolo pred koronakrízou. Sv. omše budú posilnené v sobotu večer o 17:00 hodine a v nedeľu o 9:00 hodine v kaplnke aj v kostole.  Z toho dôvodu online sv. omše cez internet už vysielané nebudú.
 
Sereďská fara obnovuje verejné sväté omše