Vyberte si z predbežných variantov riešenia regenerácie D. Štúra II. a napíšte nám

Vyberte si z predbežných variantov riešenia regenerácie D. Štúra II. a napíšte nám

Projekty     útvar projektov mesta Sereď    
Mesto Sereď má záujem zregenerovať sídliskový vnútroblok na Dionýza Štúra II.  Uvedený záujem plánujeme zrealizovať a financovať zo štrukturálnych zdrojov EÚ a vlastných zdrojov.
 
Podmienky regenerácie vnútrobloku, ktoré musíme splniť, sú presne určené. Musí sa jednať o budovanie prvkov zelenej infraštruktúry a prispôsobenie  mestského prostredia na budúce zmeny klímy, zníženie znečistenia ovzdušia aj hluku.
 
Pred samotným projektovaním horeuvedenej regenerácie si vás ako občanov dotknutého územia dovoľujeme požiadať o spoluprácu.
Pošlite nám svoj názor mailom na projman@sered.sk do 20. apríla 2021 do 12:00 hod.
 
Predbežné varianty riešenia vnútrobloku s jeho funkciami  a pešou obsluhou s názvami variant „1“, „2“, „3“ sú zverejnené nižšie v tomto texte aj v prílohe nižšie.
 
Bude sa pracovať s tým variantom, ktorý bude občanmi najpreferovanejší.
Finálne technické, obsahové aj priestorové riešenie je v rukách architekta, ktorý bude pracovať aj s vašimi návrhmi.
 
Zregenerované územie môže obsahovať napríklad tieto prvky:
- Nová výsadba zelene, doplnenie súčasnej zelene
- Mestský lesík (v obmedzenom formáte...)
- Mestská lúka (v obmedzenom formáte...)
- Dažďová záhrada (v obmedzenom formáte...)
- Priestor na komunitnú záhradu
- Nový mobiliár (lavičky, smetné koše, stojany na bicykle...)
- Detské ihrisko pre rôzne vekové skupiny
- Cvičisko pre dospelých
 
Celkové podmienky realizácie projektu nájdete tu. 
 
útvar projektov mesta Sereď
foto: A: Trojáková
 
Variant 1. Predbežné riešenieVariant 2. Predbežné riešenieVariant 3. Predbežné riešenie