Sereď pokračuje v rozmiestňovaní hnedých kontajnerov na kuchynský odpad

Sereď pokračuje v rozmiestňovaní hnedých kontajnerov na kuchynský odpad

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V apríli sa rozšíri počet adries, na ktorých odovzdáte svoj kuchynský odpad rastlinného aj živočíšneho odpadu o ďalších 14. Z pôvodných 28 vo februári ich tak bude už 55.
 
Svoj biologicky rozložiteľný odpad čoskoro odovzdáte aj na:
Námestie slobody č. 30 (stojisko č. 2), Fándlyho ul. č. 753 (č. 29), Cukrovarská ul. č. 3042 (č. 32), Cukrovarská ul.  č. 757 (č. 49), Pažitná ul. č. 1013 (č. 53), Pažitná ul. č. 1014 (č. 54), Jesenského ul. č. 1114 (č. 61), Jesenského ul. č. 3000 (č. 65), A. Hlinku ul. č. 3058 (73), Čepeňská ul. č. 3047 (č. 77), Čepeňská ul. č. 3081 (č. 79), Spádová ul. č. 1141 (č. 88), Mládežnícka ul. č. 161 (voľne stojace nádoby).
 
Zoznam všetkých kontajnerových stojísk vybavených hnedými nádobami nájdete tu.  
 
Ktorá nádoba je najbližšie k Vášmu bydlisku? 
Zistíte to podľa mapy: mapa umiestnenia hnedých nádob BRKO v Seredi. Mapu priebežne aktualizujeme.
 
Ďalšie hnedé nádoby budú v meste pribúdať postupne a o ich umiestnení môžete požiadať mestský úrad mailom na zuzana.vohlarikova@sered.sk.
 
Pripomíname, že kuchynský odpad treba do hnedých nádob vysýpať bez akýchkoľvek obalov, tašiek, či plastov. Znečistený kuchynský odpad totiž spoločnosť neprevezme, resp. ho bude považovať za komunálny odpad, čo sa prejaví aj na faktúre, ktorú následne vystaví mestu.
Sereď pokračuje v rozmiestňovaní hnedých kontajnerov na kuchynský odpad