Mesto Sereď pripravuje návrat žiakov II. stupňa ZŠ do škôl

Mesto Sereď pripravuje návrat žiakov II. stupňa ZŠ do škôl

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Silvia Kováčová, vedúca odd. ŠRKŠ    
Základné školy Jana Amosa Komenského a Juraja Fándlyho sa v spolupráci so zriaďovateľom mestom Sereď pripravujú na prezenčné vyučovanie pre žiakov
II. stupňa. Má sa tak stať najskôr od 19. 04. 2021 v súlade s pripravovaným rozhodnutím ministra školstva. Podmienkou nástupu žiakov podľa platných predpisov je stále negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní. U detí materských škôl a žiakov I. stupňa základných škôl je to test vykonaný u aspoň jedného zákonného zástupcu. U žiakov  II. stupňa je to výsledok ich testu.
 
Okrem známych testov výterom z nosa sa na školách pripravujú aj na realizáciu kloktacích testov. Sú určené pre žiakom II. stupňa.  Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia - citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2. Zároveň odber vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny predstavuje najmenej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom z nosohltana. V trnavskom kraji zabezpečuje kloktacie testy spoločnosť UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Predpokladaný termín prvého kola kloktacieho testovania je streda 14. 04. 2021. Výsledky by mali byť známe do 72 hodín. Všetky informácie o testovaní spolu s inštruktážnym videom si majú možnosť rodičia a žiaci  pozrieť na https://testujemeskoly.sk/.  Obe školy teraz zisťujú záujem o tento spôsob testovania.
 
Mesto Sereď pre rodičov detí materských škôl, rodičov žiakov  I. stupňa základných škôl a žiakov II. stupňa základných škôl, ktorí budú preferovať výterové testy, pripravuje  testovanie antigénovými testami v sobotu 17. 04. 2021.
Vážení rodičia, sledujte aktuálne informácie na stránkach škôl. Zvážte so svojimi deťmi spôsob testovania, aby sme spoločne zabezpečili návrat detí do bežného školského života.
Mesto Sereď pripravuje návrat žiakov II. stupňa ZŠ do škôl