Vyčistený priestor od bezdomovcov

Vyčistený priestor od bezdomovcov

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
V poslednom období si skupina  ľudí bez domova  našla  svoje útočisko v prírode, neďaleko mosta "Bailey bridge" vedúceho do kempingu. Okrem provizórnych príbytkov tu narobili aj značný neporiadok. Aby mesto zabránilo ďalšej devastácii prírody,  v spolupráci s Mestskou políciou Sereď  a n.o. Teen Challenge vo štvrtok 8. apríla pristúpili k likvidácii skládky odpadkov. Dlhé mesiace hromadený neporiadok bol odvezený a priestor vyčistený.
 
foto: Mestská polícia Sereď
Vyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcovVyčistený priestor od bezdomovcov