Róbert Stareček: Separovanie je o miere pohodlnosti v každom z nás. Len treba začať

Róbert Stareček: Separovanie je o miere pohodlnosti v každom z nás. Len treba začať

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Róbert Stareček, poslanec MZ Sereď za volený obvod č. 1: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, Dolnostredská, D.Štúra, Fándlyho, Garbiarska, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Parková, Pažitná, Poľná, Považský breh, Pribinova, Priemyselná, Starý most, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vonkajší rad
 
Štvrté volebné obdobie: 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 - 2018, 2018 - súčasnosť
 
Témy: šport, sociálna oblasť
 
ROZHOVOR
Má podľa vás význam separovať odpady?
Áno, tie, čo sa dajú ešte zhodnotiť.

Ako sa vaša domácnosť zapája do separovania?
Hlavne sa snažíme kupovať veci také, ktoré nemajú veľa odpadu na obaloch. Separujeme spolu s predajňou najmä papier a plasty. Páči sa mi aj novinka separovania kuchynského odpadu, ale to my nemáme, lebo všetko zjeme.

Obmedzuje vás separovanie finančne? Obmedzuje vás to iným spôsobom?
Finančne nie, ale priestorovo áno. Avšak zvládame to.

Máte v domácnosti umiestnené nejaké špeciálne nádoby na odpady?
Využívame mestské nádoby a vrecia.

Máte doma možnosť kompostovať?
Áno, čiastočne. Kompost používame na prihnojovanie.

Sledujete doma, že niečím zbytočne plytváte? Chcete to začať riešiť?
Nie.

Kto je ťahúňom "ekológie" vo vašej domácnosti?
Neskromne potvrdím, že ja.

Čo by ste rád vylepšili?
Páči sa mi začiatok separácie kuchynského odpadu v meste. Je škoda, že tento odpad sa nedá už používať ako „pomyje" pre chovateľov ako v minulosti.

Máte nápad, ako vylepšiť separovanie v meste?
Je to o miere pohodlnosti v každom z nás. Mesto má dobrý systém, len treba začať.
***
 
Seredské novinky prinášajú túto minisériu rozhovorov s poslancami mesta Sereď so zámerom vytvorenia priestoru na širšiu diskusiu o odpadoch, ktoré v meste Sereď spoločne tvoríme.
Výsledkom by mohla byť zvýšená miera triedenia odpadov Seredčanmi. Správnymi vyseparovaním recyklovateľných zložiek odpadu totiž znížme objemy čiernych zmesových nádob, ktorých skládkovanie je najdrahšie a spôsobuje najväčšiu ekologickú záťaž. 
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
Róbert Stareček: Separovanie je o miere pohodlnosti v každom z nás. Len treba začať