Mestský ovocný sad už máme vysadený!

Mestský ovocný sad už máme vysadený!

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
V priebehu marca sa podarilo Základnej škole Juraja Fándlyho a Mestu Sereď spoločne vysadiť prvý Mestský ovocný sad. V areáli školy už korene zapúšťa 25 ovocných stromov, sad bude ako priestor oddychu a inšpirácie slúžiť všetkým Seredčanom.
 
Pôvodne mala samospráva zámer privolať k výsadbe stromov dobrovoľníkov z radov občanov mesta, no protipandemické opatrenie tento zámer zhatili. Vysádzali tak zamestnanci školy a mestského úradu. Počas dvoch brigádnických dní vysadili spoločne 8 hrušiek, dve moruše, štyri čerešne, päť jabloní, tri marhule, jednu mišpuľu, jarabinu a oskorušu.
 
Zvolené boli tradičné aj historické odrody, na aké sa možno pamätáte zo záhrad starých rodičov. Skladba stromov bola konzultovaná s odborníkmi zo známej ovocnej škôlky v Moravskom Lieskovom. Mladých ovocinárov tu spojil záujem o ovocinárstvo a prírode blízke hospodárenie v krajine. Venujú sa dobrovoľníckej činnosti v záchrane rozmanitosti ovocných odrôd a praktickej ochrane krajiny.
 
Garantom projektu je ZŠ Fándlyho, nesúca titul Zelená škola. „Snažíme sa, aby naši žiaci chápali dôležitosť obrábania pôdy a preberali zodpovednosť za tvorbu svojho životného  priestoru. Tešíme sa na ovocie rastúce doslova pred očami našich detí a že si takto ešte viac uvedomia, koľko práce, námahy a starostlivosti je za každým kúskom ovocia, ktoré zjedia,“ vykreslila riaditeľka školy, Renáta Šidlíková. Žiaci školy sa tak naučia starostlivosti o stromy, taktiež neskôr budú úrodu zberať, správne uskladňovať a spracúvať napríklad na džemy a kompóty. Časť spracovanej úrody budú ďalej predávať a výťažok z predaja chcú použiť na charitatívne ciele.
 
Po uvoľnení pandemických opatrení bude ovocný sad mesta prístupný seredskej verejnosti.
Mestský ovocný sad už máme vysadený!V ovocnej škôlke v M.Lieskovom ovocinári pomohli s výberom vhodných stromov do Serede.Ovocinár Ján Veselý ukazuje, ako pred výsadbou jemne zastrihnúť korene stromu.Stromy vybrané pre Zmiešaný ovocný sad do SeredeVyrážame z Moravského Lieskového do Serede.Sad vysádzali zamestnanci ZŠ J. Fándlyho a Mestského úradu Sereď. Sad vysádzali zamestnanci ZŠ J. Fándlyho a Mestského úradu Sereď. Sad vysádzali zamestnanci ZŠ J. Fándlyho a Mestského úradu Sereď. Vymeriavanie jám na stromy. Mestský ovocný sad už máme vysadený!Mestský ovocný sad už máme vysadený!Mestský ovocný sad už máme vysadený!Mestský ovocný sad už máme vysadený!Mestský ovocný sad už máme vysadený!