Mestská polícia pokračuje s odťahom vrakov

Mestská polícia pokračuje s odťahom vrakov

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Mestská polícia v Seredi v decembri minulého roka začala s realizáciou odťahov starých vozidiel z verejných priestranstiev.  Podľa zákona musí majiteľ vozidlo odstrániť a umiestniť na špeciálne určené parkovisko ak toto vozidlo poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, či narušuje vzhľad obce, Ak tak neurobí, môže zakročiť správca cesty alebo mesto.
 
Odťah na území mesta Sereď je realizovaný v spolupráci s firmou Autovrakovisko s.r.o. Bernolákovo, ktorá spĺňa všetky potrebné legislatívne podmienky na odťah, uloženie a likvidáciu starých vozidiel. Podľa zástupcu náčelníka Petra Sokola sú pred samotným odťahom majitelia vozidiel 2x vyzvaní na odstránenie. Ak tak neurobia,  pristupuje sa k odťahu.
 
Tento rok mestská polícia pokračuje v odstraňovaní vrakov, ktorých majitelia nereagovali na výzvy o odstránenie. V januári odtahli vozidlo z časti Nový Majer. V marci to boli napríklad  vozidlá z  ulíc Dlhá a Ľ.Podjavorinskej.
 
 
Mestská polícia pokračuje s odťahom vrakovMestská polícia pokračuje s odťahom vrakovMestská polícia pokračuje s odťahom vrakovMestská polícia pokračuje s odťahom vrakovMestská polícia pokračuje s odťahom vrakovMestská polícia pokračuje s odťahom vrakovMestská polícia pokračuje s odťahom vrakov