Zmena termínu vývozu odpadu počas Veľkonočného pondelka

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď oznamuje:
 
Vývoz zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov a od prevádzok podnikateľov sa na Veľkonočný pondelok 5. apríla 2021 neuskutoční.
Náhradným termínom vývozu čiernych nádob na zmesový komunálny odpad je sobota 3. apríla 2021.
 
Zber čiernych vriec s bioodpadom od rodinných domov sa presúva z Veľkonočného pondelka na utorok 6. apríla 2021.
 
Zber hnedých nádob na bioodpad od rodinných domov bude na Veľkonočný pondelok 5. apríla 2021 zabezpečený bez zmeny.