Znížme si v Seredi poplatky za smeti. Stačí spoločne separovať len o 3,5 percenta poctivejšie!

Znížme si v Seredi poplatky za smeti. Stačí spoločne separovať len o 3,5 percenta poctivejšie!

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Najdrahší je zber a likvidácia zmesového odpadu z čiernych nádob. Ak z nich spoločne ako mesto vytriedime viac plastov, papiera, skla a iných recyklovateľných zložiek, prejaví sa to na znížení poplatkov. Nápomocní nám budú aj mestskí poslanci. Svojim vlastným príkladom.
 
Nevytriedený seredský odpad z komunálu putuje na skládku odpadov v Pustých Sadoch. Uloženie každej tony týchto smetí stojí mesto Sereď 22 eur (okrem zmluvného poplatku). Je to kvôli nízkej úrovni triedenia, ktorú máme v meste len na úrovni 36,47 percenta. Ak by sme sa však posnažili a separovali by sme aspoň na úrovni 40 percent, už by nám účet za tonu vystavili o štyri eurá menší! Ďalšou métou je 50-percentné separovanie, kedy by sa účet znížil o ďalšie 3 eurá za tonu.
 
Papier, sklo a plasty pritom neplatíme my. Možno o tom ani neviete, ale ich zber, zvoz a následné druhotné zhodnotenie financuje RECobal s.r.o., čo je Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. V skratke, je to organizácia združujúca spoločnosti, ktoré uvádzajú na trh akékoľvek balené výrobky. Už pri výrobe sa zaväzujú a finančne sa spolupodieľajú na zbere a zhodnocovaní svojich vlastných obalov, resp. odpadov po nich. 
 
Preto je pre mesto najlacnejšie, ak by sme všetko, čo sa dá, správne vytriedili do žltých, modrých a zelených nádob. Iba to, čo sa nedá vyseparovať, hádžme do zmesového odpadu. Čo a ako správne Seredi vyseparovať, sme nedávno vysvetlili v tomto článku.
 
Najlepším spôsobom ako znižovať objemy odpadov je pritom tvoriť ich čo najmenej. Odpad, ktorý nevznikol, je najlepší pre prírodu a najlacnejší pre našu peňaženku.
 
Aký si teda dáme spoločný cieľ?
Zvýšme v Seredi mieru triedenia odpadov o minimálne 3,5 percentá (zo súčasných 36,47 percenta na aspoň 40 percent).
 
Ako ho dosiahneme?
Vyseparujme čo najviac plastov, papiera, skla a ostatných recyklovateľných zložiek odpadu, a tým znížme objemy čiernych zmesových nádob.
 
Čo z toho budeme mať?         
Zníženie nákladov mesta sa prejaví na znížení poplatkov za smeti pre občanov.  
 
K iniciatíve prispejú aj seredskí poslanci
Seredské novinky vám čoskoro prinesú rozhovory s našimi mestskými poslancami, ktorí sa chcú podieľať na znižovaní objemov odpadov Seredčanov. Spýtali sme sa ich, ako triedia odpady doma vo svojich rodinách, či kompostujú a čo by na separovaní v Seredi vylepšili.
 
Zdroj obrázku: www.recobal.sk
Miera vytriedenia odpadov v Seredi za rok 2020RECobal s.r.o. sa bezplatne stará o zber a odvoz plastov, papiera a skla zo Serede.RECobal s.r.o., papierRECobal s.r.o., plasty, kovy, tetrapakyRECobal s.r.o., sklo