Vymeníte hnedú nádobu na zelený odpad za kompostér? Úrad zisťuje záujem

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Oddelenie životného prostredia mesta má záujem o ekologickejší prístup k zeleným odpadom, ktoré vznikajú v záhradách Seredčanov. Vymenili by ste hnedú nádobu na zelený bioodpad za kompostér do vašej záhrady?
 
Chceme poznať záujem obyvateľov rodinných domov o možnosť vymeniť súčasnú hnedú nádobu za kompostér do záhrady. Kompostér zakúpime, no zároveň im vezmeme hnedú nádobu na zelený bioodpad,“ vysvetlila vedúca oddelenie ŽP mesta Sereď, Zuzana Vohláriková  a dodala, že o tomto zámere najprv potrebujú občanov informovať, zistiť ich názor a predbežný počet adries, ktoré by sa chceli zapojiť. „Systém zberu čiernych vriec a konárov od rodinných domov sa meniť nebude,“ zároveň uistila obyvateľov rodinných domov Vohláriková.
 
Momentálne sa o odvoz zeleného odpad zo záhrad rodinných domov stará mesto. Stačí ak ho obyvatelia rodinných domov vyseparujú do hnedých nádob a vyložia pred dom. Pozor, netreba si ich mýliť s hnedými nádobami pri činžiakoch! Tie sú označené žltým plagátom na vrchu a sú určené na zber kuchynských zbytkov rastlinného a živočíšneho pôvodu.
 
Najekologickejším spôsobom, ako sa zbavovať vlastných zelených odpadov zo záhrady, je však ich spracovanie na vlastnom pozemku. To znamená, zhromažďovať ich vo vlastnej záhrade, kde sa vplyvom času a užitočného hmyzu premenia na humus. Ten je ďalej využiteľný ako hnojivo pri pestovaní ďalšej úrody. V skratke, to, čo vaša záhrada vyprodukovala, jej aj vrátite. Uzatvorí sa tým kolobeh živín a vy nemusíte nakupovať umelé hnojivá a výživy k ďalšiemu pestovaniu, alebo aspoň v podstatne nižšej miere. Zároveň treba dodať, že veľká časť Seredčanov kompostuje svoj zelený odpad už dlhodobo.
 
Záujem o výmenu hnedej nádoby za kompostér adresujte na kompostujem@sered.sk, doplňte aj svoju adresu.
 
Zdroj obrázku: https://mplstavro.sk/wp-content/uploads/2017/07/Kompostovanie-komposter-mplstavro-2.jpg