Manuál správneho separovania odpadu v Seredi

Životné prostredie a príroda     Zuzana Šutová, KC Priestor a Zuzana Slahučková, MÚ Sereď    
Prečítajte si, čo všetko sa dá v našom meste správne vyseparovať a odovzdať na vhodnom mieste. Seredské novinky prinášajú komplexnú informáciu pre tých, ktorí chcú byť ešte viac nápomocní pri ochrane životného prostredia. Pridajte aj vy svoje eko tipy na šetrenie prírodných zdrojov a zvyšovanie miery recyklácie v našom meste. 
 
Čo a kam odovzdať?
 
Jedlý olej, kuchynský odpad, plasty, papier, sklo, kovy, tetrapaky, textil, pneumatiky, tonery do tlačiarní, drevo, elektroodpad, stavebný odpad, nábytok, žiarivky, batérie, polystyrén (biely a guľôčkový).
..................................
Jedlé oleje (7 miest na odovzdanie)
Použitý olej nevylievajte do odtoku, ani do toalety! Spôsobujete tým upchatie kanalizácie. Rastlinný olej (nie živočíšne tuky) prelejte cez sitko do uzatvárateľnej plastovej nádoby a keď ju naplníte, odovzdajte ho v jednom zo štyroch žltých zberných kontajnerov v Seredi: Novomestská 43/42, A. Hlinku 3044/14, Jesenského 3000/56 alebo Fándlyho 744/2.
 
Nevylievajte olej priamo do zbernej nádoby a nevhadzujte tam sklené nádoby ani poloprázdne nádoby. Zber a ekologické spracovanie olejov v meste zabezpečuje spoločnosť ecol Trade s.r.o., ktorá ho odovzdáva do rafinérie, kde sa využíva pri výrobe bionafty.
Jedlé tuky a oleje môžete odovzdať aj na Zbernom dvore na Cukrovarskej ulici v Seredi, alebo do špeciálnej nádoby umiestnenej pre Kauflandom. Okrem toho existuje možnosť vymeniť použitý kuchynský olej za ocot. Takúto motiváciu dáva svojím zákazníkom napríklad spoločnosť Meroco. Viac informácií na prilejolej@meroco.sk
 
..................................
Kuchynský odpad (41 miest na odovzdanie)
Momentálne ho odovzdáte len pri činžiakoch do 41 hnedých zberných nádob, ktoré sú na nasledovných adresách: Nám. Slobody 28/3 (stojisko číslo 4), Garbiarska 49/48 (č. 6), Garbiarska 51/57 (č. 9), Novomestská 43 (č. 10), Mlynárska 38 (č. 16), Cukrovarská 145/3 (č. 22), Cukrovarská 147/7 (č. 24), Fándlyho 745 (č. 26), Fándlyho 754/22 (č. 30), Fándlyho 755/23 (č. 31), D. Štúra 761 (č. 34), D. Štúra 760 (č. 37), D. Štúra 758/3 (č. 38), Cukrovarská 758 (č. 41), Cukrovarská 757 (č. 47), D. Štúra 1010 (č. 51), Legionárska 2998 (č. 57), Jesenského 1114/52 (č. 62), Jesenského 1113/50 (č. 63), Dolnomajerská č. 4471 (č. 66), Dolnomajerská 1129/22 (č. 68), Dolnomajerská 1131 (č. 70), A. Hlinku 3044/15 (č. 74), Hornomajerská 3046/12 (č. 76), Čepeňská 1211/15 (č. 80), Spádová 1144 (č. 86), Kukučínová (č. 91), Kukučínová (č. 93), Garbiarska 51/52 (stojisko č. 8), Novomestská 34/21 (č. 11), Novomestská 44/46 (č. 13), Mlynárska 37 (č. 17), Vinárska 130 (č. 20), Fándlyho 746/10 (č 27), Cukrovarská 754/22 (č. 39), D. Štúra 1009 (č. 50), Legionárska 1124 (č. 56), Jesenského 1111/45 (č. 64), A. Hlinku 1146 (č. 83), Spádová 1146 (č.87), Kukučínová 4852 (č. 96).
 
Ak ste si svoje kontajnerové stojisko v zozname nenašli, použite to najbližšie k vášmu domovu. Nádoby, prosíme, nepremiestňujte svojvoľne do iných stojísk! Počet nádob bude postupne rásť a v priebehu tohto roka sa rozšíri aj k rodinným domom.
 
Zber a zhodnotenie kuchynských odpadov pre Sereď zabezpečuje spoločnosť Fidelity Trade s.r.o., ktorá ich v bioplynovej stanici premení na elektrickú energiu a teplo.
 
Do hnedých nádob patrí všetok odpad z kuchyne rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Niektoré odberateľské spoločnosti nespracúvajú odpady živočíšneho pôvodu, avšak táto spolupracujúca s mestom Sereď ich spracovať dokáže.
 
Najekologickejším a najprirodzenejším spôsobom, ako by mali byť spracované a využité zbytky jedál a kuchynských odpadov, vždy boli, sú a aj budú hospodárske zvieratá, červíky, užitočný hmyz a tiež kompostoviská na dvoroch rodinných domov. 
 
..................................
Plasty, kovy, tetrapaky – žlté zberné kontajnery
Sledujte značky na obaloch:  PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP, PS, O, (PLA, CPLA, RCPLA = bioplasty), FE, ALU, C/PAP
 
Každú plastovú fľašu pred vyhodením stlačte, rovnako aj nápojové kartóny a plechovky. Šetríte tým miesto v zbernej nádobe, aj pohonné hmoty potrebné na odvoz odpadu. Do žltých nádob patria aj tégliky od jogurtov, plastové vrecká, fólie, igelitové tašky, obaly od kozmetiky, obaly z rôznych potravín, polystyrén.
V Seredi sa spolu s plastami zbierajú aj tetrapaky a kovy, preto do žltých nádob patria aj nápojové plechovky, viečka od jogurtov, konzervy, hliníkové tuby, hliníkové fólie alebo obaly od sviečok.
Do žltej nádoby nepatria mastné a znečistené obaly so zvyškami jedla alebo kozmetiky. Nemusia byť dokonale čisté, stačí jemne opláchnuť. Obaly znečistené motorovými olejmi a chemikáliami je lepšie odovzdať na zbernom dvore medzi nebezpečné odpady. Ďalej sem nepatria podlahové krytiny, guma, molitan, obuv, textil.
Zber a zhodnotenie plastov v meste Sereď financuje organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal s.r.o.
 
..................................
Papier – modré zberné kontajnery
Sledujte značky na obaloch: PAP, 20 PAP, 21 PAP, 22 PAP, 39 PAP
 
Do modrej nádoby patria stlačené krabice a kartóny, noviny, časopisy, zošity, reklamné letáky, katalógy, knihy bez tvrdej väzby, krepový a baliaci papier. V prípade dokumentov viazaných kancelárskymi sponkami, nie je potrebné tieto odstraňovať. Obaly od vajíčok a rolky od toaletného papiera sem patria tiež, avšak lepšie je kompostovať ich.
 
Do modrej nádoby nepatria znečistené a mastné kartóny a krabice, mokrý papier, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, celofán, použité hygienické vreckovky, plienky.
Zber a zhodnotenie papiera v meste Sereď financuje organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal s.r.o.
 
..................................
Sklo – zelené zberné kontajnery
Sledujte značky na obaloch: GL, 70, 71, 72
Veľkou výhodou skla je, že sa dá recyklovať donekonečna. Do zelenej nádoby patria fľaše bez uzáverov, okenné tabule, poháre zo zaváranín a iných potravín, črepy, sklo z okuliarov.
 
Do zelenej nádoby nepatrí keramika alebo porcelán (patria do zmesového odpadu – čierne nádoby), zrkadlá, sklo s prímesou kovov, obrazovky z TV (patria na zberný dvor), žiarovky (elektroodpad), teplomery, dymové, mliečne a varné sklo, autosklo.
 
Zber a zhodnotenie skla v meste Sereď financuje organizácia zodpovednosti výrobcov RECobal s.r.o.
 
..................................
Textil
Oblečenie, ktoré sa vám už nehodí, ale je nositeľné, môžete darovať. Komu? Možno aj vašej susede, stačí sa spýtať, či nepotrebuje pomoc s oblečením pre seba a deti. Oblečenie príjmu aj  v niektorej zo seredských darovacích skupiniek na sociálnych sieťach (napríklad: Sereď a okolie darujeme, vymeníme jedlo, oblečenie a všetko čo sa dá využiť; Bazár pre mamičky – Sereď; Sereď a okolie darujeme a pomáhame si).
Sledujte aj oznamy Farskej charity Sereď na sociálnych sieťach, ktorá častokrát pre klientov potrebuje teplé kabáty, spodnú bielizeň, či deky.
 
Okrem toho sa v Seredi nachádza osem kontajnerov na nositeľné šatstvo od spoločnosti Humana. Nájdete ich na Cukrovarskej, Jesenského, Novomestskej, Poštovej, Komenského, Fándlyho, Dolnočepenskej a v Hornom Čepeni.
 
Textil, ktorý už nie je nositeľný, postrihajte na štvorčeky, prichystajte si ho do krabičky a uvidíte, že pri upratovaní domácnosti, či garáže, sa vám ešte zídu. Úplne zničené handry potom môžete vyhodiť do čiernej zmesovej nádoby.
 
..................................
Bezplatne odovzdajte v servise, v ktorom ste svoje auto prezúvali.
 
Zoznam zberných miest v Seredi zazmluvnených organizáciu zodpovednosti výrobcov ELTMA:
1. P. Hrabárik, AUTOSERVIS, Bratislavská 803/11,
2. M. Dorocák, MIDO, Cukrovarská 3474,
3. V. Škoda, AUTODUO, Dlhá 1995/25,
4. AUTO MOTO PNEUSERVIS – garáž, Pažitná 1018,
5. Š. Krivosudský, J. Fándlyho 763/7A,
6. D&D Trade s.r.o., Hornočepenska 4610/122A,
7. STAVODOPRAVA s.r.o., Hornočepenská 4760/138,
8. P. Vaško, Šulekovská 1413/9,
9. Ing. Sedláček, STROJSERVIS, Šulekovská 1460,
10. P. Levko, Vonkajší rad 798,
11. M. Sabo, Vonkajší rad 3009,
12. SAD Sereď, Trnavská cesta 6.
 
ELTMA nielenže zadarmo prevezme použité pneumatiky, ale aktívne podporuje aj spôsoby ich spracovania a druhotného využitia. Vyrábajú sa z nich napríklad protišmykové podložky, alebo bezhlukový asfalt.
 
..................................
Drobný elektroodpad (6 miest na odovzdanie)
Odovzdávajte ho do špeciálnych červeno-bielych zberných nádob určených pre elektroodpad, alebo na zberný dvor na Cukrovarskej ulici.
Zberné nádoby sa nachádzajú na Novomestskej 43, Fándlyho 744 (za Kauflandom), D. Štúra 759/35 (parkovisko pri kine Nova), Jesenského 3000, Šulekovskej (parkovisko pred ubytovňou Strabag, Strednočepeňskej 1775 (za hostincom Oskar).
 
Okrem toho sa menšie kontajnery na vybité baterky nachádzajú vo vestibule mestského úradu, na základných školách, aj v rôznych prevádzkach, jedna je napríklad v Kauflande pri vstupe.
 
Do červeno-bieleho kontajnera patrí všetka spotrebná elektronika vrátane príslušenstva, malé elektrické a elektronické hudobné nástroje, výpočtová technika, faxy a záznamníky, telefónne prístroje, tlačiarne, malé stolné kopírky, kalkulačky, herné konzoly, elektrické hračky, batérie a akumulátory, CD, DVD, iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádoby zmestia.
 
Do červeno-bieleho kontajnera nepatria monitory, televízory, žiarivky, výbojky, LED žiarovky a klasické žiarovky. Odovzdajte ich na zberný dvor na Cukrovarskej ulici, alebo v rámci zberu elektroodpadov, ktoré mesto Sereď vykonáva dvakrát ročne.
 
Zber elektroodpadu pre Sereď zabezpečuje spoločnosť Asekol SK, s.r.o. Je organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá v zastúpení výrobcov a dovozcov organizuje a financuje celoštátny systém zberu, zhodnocovania a recyklácie elektroodpadu, batérií a akumulátorov.
 
..................................
Veľký elektroodpad (zber od rodinných domov dvakrát ročne)
Zber práčok, chladničiek, autobatérií a iných veľkých aj menších elektrospotrebičov zabezpečuje pre svojich občanov mesto Sereď. Jarný zber sa koná v marci a jesenný koncom novembra, o čom mestský úrad informuje občanov prostredníctvom rozhlasu, Seredských noviniek a www.sered.sk. Stačí, ak svoj vyradený elektroodpad vynesiete v ohlásený čas pred svoj rodinný dom.
 
Elektroodpad môžu občania celoročne odovzdávať na zbernom dvore. Odvoz a zhodnotenie tohto druhu odpadu pre mesto Sereď zabezpečuje spoločnosť METAL SERVIS Recycling s.r.o.
 
..................................
Nábytky, radiátory, matrace (zber od rodinných domov dvakrát ročne)
Aj zber objemných odpadov zabezpečuje mesto Sereď, taktiež v marci a novembri. Pred svoj rodinný dom môžete v presnom termíne vyložiť staré sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárnu keramiku, matrace, okná bez skla, dvere, radiátory a podobne. Nábytok treba rozložiť na čo najmenšie časti. Pneumatiky sem nepatria.
 
Objemné odpady je taktiež možné celoročne odovzdať na zbernom dvore. V prípade, že si tento druh nikto nevezme domov na opätovné použitie, odovzdaný objemný odpad končí na skládke v Pustých Sadoch.
 
..................................
Zber elektroodpadu aj objemného odpadu od činžiakov
Je možný vopred nahlásiť a dohodnúť s oddelením životného prostredia mesta (mail: zuzana.vohlarikova@sered.sk). Vopred sa však dohodnite so susedmi vo vašom bytovom dome na najvhodnejšom termíne. Mestský úrad Sereď vám zabezpečí veľkokapacitný kontajner pred váš činžiak a jeho bezplatný odvoz.
 
..................................
Drevo, tehly a drobné stavebné odpady, tonery do tlačiarní, žiarivky, batérie, polystyrén, monitory
Všetok ďalší odpad, ktorý vám vznikne a nepatrí do vyššie uvedených kategórií a ani do komunálneho odpadu, bezplatne odovzdáte na zbernom dvore mesta Sereď, ktorý sa nachádza na Cukrovarskej ulici (areál oproti bývalým starým pečivárňam, vedľa zberných surovín).
 
Otváracia hodiny zberného dvora: Po – Štv: 7.00 – 15.30, Pia: 7.00 – 16.00, Sob: 7.00 – 12.00. Kontakt: 031/7892094.
 
Všetky druhy odpadov, ktoré odoberá zberný dvor a podmienky odovzdania si prečítate tu: https://www.sered.sk/s210_zberny-dvor-mesta-sered
 
..................................
Predchádzanie vzniku odpadu
Aký je najlepší odpad? Taký, ktorý vôbec nevznikne. Odpadom je každý obal z cestovín, z pečiva, z nátierky, z vajíčok, z maškrty, zo zeleniny, z oblečenia, z drogérie. Obalové materiály sú v domácnostiach jedným z najväčších  zdrojov odpadov.
Prieskumy ukazujú, že až 92 % odpadov z domácností by sme ešte dokázali opätovne použiť, zrecyklovať alebo energeticky zhodnotiť. Stačí ich správne triediť alebo materiálovo oddeliť od seba. Ako predísť vzniku odpadu?
 
Je potrebné začať od seba:
- Odmietni plastové tašky pri pokladni, a preto maj pri sebe vždy jednu textilnú alebo trvanlivú.
- Pred nákupom sa najprv zamysli, či tovar nevyhnutne potrebuješ a či sa náhodou nedá získať inak: domácou výrobou, požičaním, zdieľaním.
- Vyskúšaj a pokračuj v tom. Informuj sa, zaujímaj sa.
- Najlepší a najlacnejší odpad je naozaj ten, ktorý si nevytvoril.
 
Informácie o tom, koľko nás stoja smeti, sme vám priniesli v tomto článku. 
 
Zdroj obrázku: https://www.zijemvrk.sk/clanok/spravy/dovodov-preco-triedit-odpad-je-niekolko