Mesto rozširuje zber kuchynských odpadov o 13 nových lokalít

Mesto rozširuje zber kuchynských odpadov o 13 nových lokalít

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta    
Mesiac od naštartovania zberu odpadov rastlinného aj živočíšneho pôvodu sa v Seredi prvýkrát rozširuje počet zberných miest. Z pôvodných 28 na 41.
 
Seredčania sa slušne chopili možnosti odovzdávať bioodpady z kuchyne. V niektorých stojiskách začal dokonca vznikať problém s rýchlym napĺňaním hnedých nádob. So spoločnosťou Fidelity Trade s.r.o., ktorá zber a zhodnotenie odpadov pre Sereď zabezpečuje, sa mesto dohodlo na umiestnení ďalších 13 kusov hnedých nádob v rámci sídlisk.
 
Jedná sa o adresy: 
Garbiarska 51/52 (stojisko č. 8), Novomestská 34/21 (č. 11), Novomestská 44/46 (č. 13), Mlynárska 37 (č. 17), Vinárska 130 (č. 20), Fándlyho 746/10 (č. 27), Cukrovarská 754/22 (č. 39), D. Štúra 1009 (č. 50), Legionárska 1124 (č. 56), Jesenského 1111/45 (č. 64), A. Hlinku 1146 (č. 83), Spádová 1146 (č.87), Kukučínová 4852 (č. 96).
 
Prvé zberné miesta boli vytvorené vo februári:
Nám. Slobody 28/3 (stojisko číslo 4), Garbiarska 49/48 (č. 6), Garbiarska 51/57 (č. 9), Novomestská 43 (č. 10), Mlynárska 38 (č. 16), Cukrovarská 145/3 (č. 22), Cukrovarská 147/7 (č. 24), Fándlyho 745 (č. 26), Fándlyho 754/22 (č. 30), Fándlyho 755/23 (č. 31), D.Štúra 761 (č. 34), D. Štúra 760 (č. 37), D. Štúra 758/3 (č. 38), Cukrovarská 758 (č. 41), Cukrovarská 757 (č. 47), D. Štúra 1010 (č. 51), Legionárska 2998 (č. 57), Jesenského 1114/52 (č. 62), Jesenského 1113/50 (č. 63), Dolnomajerská č. 4471 (č. 66), Dolnomajerská 1129/22 (č. 68), Dolnomajerská 1131 (č. 70), A. Hlinku 3044/15 (č. 74), Hornomajerská 3046/12 (č. 76), Čepeňská 1211/15 (č. 80), Spádová 1144 (č. 86), Kukučínová (č. 91), Kukučínová (č. 93).
 
Postupne ich bude ešte viac
Oddelenie životného prostredia mesta prosí občanov o trpezlivosť, keďže zberné nádoby sa budú umiestňovať v meste postupne. Zároveň je dôležité, aby občania svojvoľne nepremiestňovali hnedé nádoby do iných stojísk, nakoľko tým vznikajú problémy zvozovej spoločnosti.
 
Problémy hláste priamo úradu
Zberový deň je štvrtok. Ak vznikajú v niektorých stojiskách problémy s preplnenými hnedými nádobami, informujte, prosíme, o tom mestský úrad mailom na zuzana.vohlarikova@sered.sk alebo lucia.opatova@sered.sk. Zasielaním podnetov priamo na mestský úrad pomôžete urýchliť identifikovanie a riešenie problémov.
 
Vo februári zmizli dve zberné nádoby, čím vznikli problémy obyvateľom Garbiarskej aj Legionárskej ulice a mestu sa navýšili výdavky. Prosíme občanov, aby kontaktovali mestskú políciu na číslo 159, ak uvidia nakladať hnedú nádobu na iné auto, než má zazmluvnená spoločnosť (Fidelity Trade vykonáva zvoz žltou dodávkou, alebo bielou s nápisom spoločnosti).
 
Viac informácií o zbere bioodpadov z kuchyne sa dozviete z našich dávnejších článkov:
 
Alebo si pozrite inštruktážne video od spoločnosti Fidelity Trade:
Mesto rozširuje zber kuchynských odpadov o 13 nových lokalít