Na pamiatku svojho priateľa a kolegu vysadia stromovú alej

Na pamiatku svojho priateľa a kolegu vysadia stromovú alej

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
V areáli štadióna v Seredi pribudne stromová alej venovaná pamiatke zosnulého poslanca Milana Bucha. Stromy budú navždy pripomínať skvelého človeka a výborného kamaráta, ktorý miloval prírodu a vždy bol nápomocný pri zveľaďovaní zelene v meste.
 
S pôvodnou myšlienkou vysadiť p. Milanovi Buchovi vlastný strom prišiel Peter Sabo, člen Komisie pre rozvoj mesta a životného prostredia. Podľa poslanca Dušana Irsáka nápad ihneď všetkých zaujal a z plánovaného jedného stromu sa počet rozrástol až na 36 kusov.
 
Stromy vysadia členovia ORF Cosmos, medzi ktorých p. Milan Buch dlhé roky patril. Jeho odchod všetkých hlboko zasiahol, preto si alejou stromov chcú členovia  uctiť jeho pamiatku. Ako vysvetlil poslanec Anton Dúbravec: „Počet 36 je symbolické číslo, pretože toľko členov má ORF Cosmos a každý člen vysadí za nášho zosnulého priateľa jeden strom.“
 
S výsadbou sa začne po ukončení rekonštrukcie štadióna. Krásna myšlienka ale už teraz mnohých chytila za srdce.  Veď ako sa hovorí: "Sú priateľstvá, ktoré pretrvajú naveky..."
 
Na pamiatku svojho priateľa a kolegu vysadia stromovú alej