Je známe konečné číslo sčítaných bytových jednotiek v Seredi

Je známe konečné číslo sčítaných bytových jednotiek v Seredi

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
Sčítanie domov, bytov  a obyvateľov 2021, ako znie oficiálny názov projektu Štatistického úradu Slovenskej republiky je rozdelené do dvoch fáz:
 
1. fáza projektu je sčítanie domov a bytov
2. fáza projektu je sčítanie obyvateľov
 
Prvá fáza projektu prebehla v termíne od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.  Štatistický úrad SR  projekt sčítanie domov a bytov realizoval v spolupráci so samosprávami miest a obcí. Po prvýkrát v histórii sa sčítanie uskutočnilo elektronicky, bez účasti verejnosti.
 
Získané údaje poskytnú jedinečné dáta o stave a kvalite bývania na Slovensku. V priebehu deviatich mesiacov bolo vykonané sčítanie domov a bytov aj v Seredi. Konečné číslo za mesto je 6 998 sčítaných bytových jednotiek.
 
S údajmi v mestách a  obciach pracovali výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Manažérom sčítania domov  a bytov v Seredi bola vedúca Organizačného oddelenia na MsÚ Silvia Adamčíková. Podľa jej slov boli údaje, ktoré samospráva mesta zisťovala nasledovné: forma vlastníctva, zastavaná plocha (pri rodinných domoch), podlahová plocha (pri bytoch), počet obytných miestností, poschodie, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, či je v bytovej jednotke vodovod, splachovacia toaleta, kúpeľňa, typ vodovodnej prípojky, obdobie výstavby, materiál nosnej konštrukcie, obdobie poslednej obnovy, či bola vykonaná obnova okien, obvodového plášťa, strechy, či bola realizovaná prístavba či nadstavba (pri domoch), typ kanalizačnej prípojky, alebo či je zavedená plynová prípojka.
 
Ďalšími  poverenými osobami, ktoré mali prístup do systému sčítania domov a bytov a napĺňali systém údajmi boli pracovníci úradu: Viera Pešková, Martina Klinková a Bc. Oto Beno.

„Údaje sme zisťovali pomocou dostupných informácií  a evidencií na mestskom úrade, ale aj v teréne a vonkajšou obhliadkou nehnuteľností.  Poďakovanie patrí už spomínaným povereným osobám ale aj správcom bytových domov na území mesta Sereď, ktorí nám vyšli v ústrety a poskytli požadované informácie zo svojich evidencií,"  vysvetlila Silvia Adamčíková.
 
Vo februári 2021 prvú fázu venovanú bytom a domom doplnila druhá fáza, ktorou je sčítanie obyvateľov. Samosčítanie elektronickou formou potrvá do 31. marca 2021.  Kto toto samosčítanie z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný vykonať, môže v termíne od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021 využiť asistenčné sčítanie.
Je známe konečné číslo sčítaných bytových jednotiek v Seredi