Čistenie nádrží môže vyvolať nepríjemný zápach na Niklovej ulici

Čistenie nádrží môže vyvolať nepríjemný zápach na Niklovej ulici

Životné prostredie a príroda     firma Samad s.r.o.    
 
Firma Samad, s.r.o. oznamujeme, že v dňoch 02.03 - 05.03.2021 bude vykonávať v prenajatom sídle prevádzky na Niklovej ulici č. 4346 v Seredi,  čistenie nádrží H1 a H2 (2 x 65m3). Nádrže budú odkalené a následne vyčistené certifikovanou firmou. 
 
Aby sa predíšlo sťažnostiam zo strany obyvateľov,  spoločnosť vopred informuje, že v súvislosti so spomínanou údržbou môže  dôjsť v priemyselnej zóne k šíreniu nepríjemneho zápachu. Pracovníci sa v čo najväčšej miere budú snažiť zápach eliminovať.
 
 
Firma Samad, s.r.o za pochopenie vopred ďakuje.
Čistenie nádrží môže vyvolať prípadný zápach na Nikovej ulici