Vyhodil odpad do prírody a následne si ho po sebe musel zlikvidovať

Vyhodil odpad do prírody a následne si ho po sebe musel zlikvidovať

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Sú ľudia, ktorým na prírode záleží a sú takí, ktorí ju bez mihnutia oka znečisťujú.  V pondelok 22. februára pozorný občan spozoroval v Seredi – časť  Larzenky neznáme osoby, ako z dodávky bielej farby nelegálne vyhadzujú stavebný odpad. Na upozornenie časť odpadu naložili späť do vozidla a odviezli.
 
Na druhý deň po nahlásení EČV bol políciou vypáraný držiteľ vozidla a vyzvaný na odstránenie zbytku odpadu. Znečisťovateľovi bola na mieste udelená bloková pokuta vo výške 30,- €.
 
Vďaka pozornému občanovi, ktorý nezostal ľahostajný,  tentoraz odpad neskončil v prírode. Touto cestou žiadame verejnosť, aby si v prípade, kedy sa stanú svedkami znečisťovania verejného priestranstva odpadom, zapamätali a zapísali štátnu poznávaciu značku, typ motorového vozidla a ihneď túto skutočnosť nahlásili mestskej polícii na číslo 159. Len spoločnými silami môžeme zabrániť tvorbe čiernych skládok a vinníkov potrestať.
Vyhodil odpad do prírody a následne si ho po sebe musel zlikvidovaťVyhodil odpad do prírody a následne si ho po sebe musel zlikvidovať