Literárna súťaž mladých autorov

Literárna súťaž mladých autorov

Umenie a literatúra     Ružena Šipková    
Cena Dominika Tatarku je výročná literárna cena udeľovaná za dielo, ktoré vyšlo v predchádzajúcom roku. Ocenenie každoročne udeľuje Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s porotou Ceny Dominika Tatarku a Nadáciou Milana Šimečku „za výnimočné literárne dielo, ktoré napĺňa humanistické tradície slovenskej kultúry a v tomto zmysle nadväzuje na duchovný odkaz Dominika Tatarku“.
 
Cieľom literárnej súťaže je motivovať deti, mládež a dospelých vo vzťahu k literatúre, umožniť verejnú prezentáciu a tvorivú konfrontáciu ich tvorby.
Vyhlasovateľom je Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové, Obec Plevník-Drienové.
Spoluusporiadateľmi sú:  Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, MO Matice slovenskej v Považskej Bystrici, MO Matice slovenskej v Plevníku-Drienovom, Považská knižnica v Považskej Bystrici
 
Účastníci a podmienky súťaže:
 
- súťaže sa môžu zúčastniť autori od 13 rokov veku, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali
- súťaží sa v dvoch kategóriách:
I. kategória žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 5. ročníka osemročných gymnázií
próza (žáner nerozhoduje)
poézia
rozsah: max. 2 strany formátu A4
téma : voľná
II. kategória študenti stredných škôl, 6. – 8. ročníka osemročných gymnázií a dospelí občania
próza (novela, poviedka, fejtón)
poézia
rozsah: max. 4 strany formátu A4
téma: voľná
 
Všetky súťažné práce, ktoré boli vyhlasovateľovi doručené v minulom roku, budú zaradené do XVIII. ročníka súťaže.
Súťažné práce označené menom, adresou, vekom, školou zasielajte v elektronickej forme na e-mail: zsplevnik@centrum.sk najneskôr do 23. apríla 2021.
 
Hodnotenie:
 
Súťažné autorské práce bude hodnotiť odborná porota, menovaná riaditeľkou základnej školy. Odborná porota, po uzávierke súťaže vyhodnotí autorské práce a rozhodne o umiestnení najlepších súťažných prác na 1., 2., a 3. mieste v oboch kategóriách. Vyhlasovatelia súťaže udelia oceneným účastníkom súťaže diplomy, knihy a finančné ceny v I. kategórii 10 €, 20 € , 30 €, v II. kategórii 20 €, 30 €, 40 €.
 
Výsledky súťaže:
 
Všetci prihlásení účastníci dostanú pozvánku na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2021 v Plevníku-Drienovom. Pokiaľ to epidemiologická situácia neumožní, vyhodnotenie súťaže sa uskutoční online, prostredníctvom aplikácie ZOOM. O všetkých prípadných zmenách budú prihlásených účastníkov organizátori priebežne informovať.
Literárna súťaž mladých autorov