Spätné úpravy chodníkov po rozkopávkach v meste

Spätné úpravy chodníkov po rozkopávkach v meste

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. Bratislava  vykonala v uplynulých týždňoch na uliciach Vysoká a Priečna v Seredi rekonštrukciu plynového potrubia . Už v minulosti došlo medzi zodpovednými pracovníkmi mesta a spoločnosťou SPP a.s.  k dohode,  že pri rozkopávkach väčšieho rozsahu je efektívnejšie položiť nový povrch chodníka ako iba fľakovať jeho časti. Na základe dohody preto  SPP a.s. vykonala po rekonštrukcii úpravu povrchu rozkopávky pokládkou nového asfaltu na ulici Vysoká o dĺžke 132 m a na ulici Priečna o dĺžke 91 m.
 
 
 
 
 
 
Spätné úpravy chodníkov a komunikácií po rozkopávkach v meste