Živočíšne aj rastlinné zbytky z kuchyne už odovzdáte do hnedých nádob

Živočíšne aj rastlinné zbytky z kuchyne už odovzdáte do hnedých nádob

Životné prostredie a príroda     Zuzana Slahučková    
Od februára sa môžete svojich bioodpadov z kuchyne zbavovať ekologickejšie. V 28 kontajnerových stojiskách na seredských sídliskách pribudli za týmto účelom nové hnedé nádoby. Obyvatelia rodinných domov si na ne ešte chvíľu musia počkať.
 
Zberné nádoby na kuchynské odpady musia byť k dispozícií občanom nielen v našom meste, ale vo všetkých slovenských obciach. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia SR. Kuchynský bioodpad pritom tvorí až 40 percent obsahu komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach odpadov a postupne sa z neho uvoľňuje škodlivý skleníkový plyn biometán. Vyselektovaním bioodpadu z čiernych nádob znížime náklady na odvoz komunálneho odpadu, zvýšime podiel triedeného zberu a mieru recyklácie.
 
Dajte si na linku kýblik
Ako doma začať? Na biologické odpady z kuchyne si zabezpečte obyčajné vedierko, ideálne aj s vrchnákom. Nemusíte kupovať nové, možno postačí také, ktoré už doma dávno máte.
Odkladajte si v priebehu dňa všetky ohryzky z jabĺk, šupky zemiakov, zbytky ryže z taniera, pokazenú polievku, spadnutý krajec chleba, škrupiny z vajíčok, aj kosti z obeda.
Večer sa s nazberanými bioodpadmi prejdite k najbližšiemu zbernému miestu a vedierko jednoducho vysypte. V hnedej nádobe nesmú skončiť žiadne papierové ani plastové tašky ani sklené poháre.
 
Čo patrí do hnedých nádob?
Tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potraviny po záruke, staré zaváraniny, odpad z čistenia potravín a pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaj, kosti. Proste všetok odpad z kuchyne rastlinného aj živočíšneho pôvodu. Patrí sem aj odpad z domácich rastlín, alebo napríklad aj chumáče z kefy na vlasy.
 
Čo do nich nepatrí?
Papier, umelé hmoty, lepenka, zelený odpad zo záhrady, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety. Niektoré odberateľské spoločnosti nespracúvajú odpady živočíšneho pôvodu, avšak táto spolupracujúca s mestom Sereď ich spracovať dokáže.
 
Ako udržiavať vedierko čisté?
Ani kompostovateľné, ani žiadne iné sáčiky propagované ako ekologické a rozložiteľné, nepatria do hnedých nádob. Pre lepšiu hygienu si na spodok vedierka môžete vložiť kúsok novinového papiera, ktorý môžete spolu s kuchynským odpadom vysypať priamo do hnedej zbernej nádoby. Vedierko si následne doma jednoducho opláchnite, ideálne horúcou vodou a opäť napĺňajte zbytkami z kuchyne. Hnedé zberné nádoby udržiava v čistom a hygienickom stave dodávateľská spoločnosť.
 
Kde vznikli nové zberné miesta?
Nám. Slobody 28/3 (stojisko číslo 4), Garbiarska 49/48 (č. 6), Garbiarska 51/57 (č. 9), Novomestská 43 (č. 10), Mlynárska 38 (č. 16), Cukrovarská 145/3 (č. 22), Cukrovarská 147/7 (č. 24), Fándlyho 745 (č. 26), Fándlyho 754/22 (č. 30), Fándlyho 755/23 (č. 31), D.Štúra 761 (č. 34), D. Štúra 760 (č. 37), D. Štúra 758/3 (č. 38), Cukrovarská 758 (č. 41), Cukrovarská 757 (č. 47), D. Štúra 1010 (č. 51), Legionárska 2998 (č. 57), Jesenského 1114/52 (č. 62), Jesenského 1113/50 (č. 63), Dolnomajerská č. 4471 (č. 66), Dolnomajerská 1129/22 (č. 68), Dolnomajerská 1131 (č. 70), A. Hlinku 3044/15 (č. 74), Hornomajerská 3046/12 (č. 76), Čepeňská 1211/15 (č. 80), Spádová 1144 (č. 86), Kukučínová (č. 91), Kukučínová (č. 93).
 
Ak ste si svoje kontajnerové stojisko v zozname nenašli, použite to najbližšie k vášmu domovu. Nové zberné miesta budú v meste pribúdať postupne.
Oddelenie životného prostredia mesta zároveň žiada občanov, aby boli  trpezliví a nepremiestňovali svojvoľne umiestnené nádoby. Zberovej spoločnosti tak totiž vzniká pri zvoze problém a musí ich hľadať.
 
Združené zberné miesta pri domoch
V priebehu tohto roka pribudnú nádoby aj k rodinným domom v Seredi. „Rodinné domy vďaka vlastným kompostérom a skrmovaním zbytkov úžitkovými zvieratami, produkujú menšie objemy kuchynských odpadov. Z toho pravdepodobne vyplynú akési združené zberné miesta na nádoby pre viaceré domy, či ulice,“ vysvetlila Zuzana Vohláriková, vedúca oddelenia životného prostredia v Seredi a upozornila, že mestský úrad bude svojich občanov informovať o nových stojiskách prostredníctvom online aj tlačených Seredských noviniek.
 
Navyšovanie poplatkov bude o rok
So zberom kuchynských odpadov a ich ekologickým zhodnocovaním však súvisí aj navýšenie nákladov na túto službu. Rýchle zavedenie tejto povinnosti samosprávam zo strany Ministerstva životného prostredia SR kritizujú obce, aj Združenie miest a obcí Slovenska. ZMOS pritom očakáva väčšiu súčinnosť a spoluprácu od štátu. „Najväčší problém je, že triedenie kuchynského odpadu zvýši náklady. Zvýšia sa vstupné náklady na nádoby, zber a zvoz kuchynského odpadu, taktiež si zber vyžaduje náročnú logistiku,“ vysvetlil Michal Kaliňák, hovorca ZMOSu. Zvyšovanie poplatkov v tejto súvislosti si nás počká v januári 2022, keďže náklady sa budú prepočítavať spätne.
 
Vymeňte odpady za čerstvé potraviny
Najprirodzenejším spôsobom zhodnocovania odpadov z kuchyne pritom vždy boli, sú a aj budú hospodárske zvieratá, užitočný hmyz, červy a samozrejme kompostoviská v záhradách rodinných domov. Ak máte takú možnosť, ponúknite svoje pomyje a zbytky jedál tam, kde chovajú sliepky, prasatá, zajace, či kozy. Ako protihodnotu sa tak možno dostanete k domácim vajíčkam, alebo iným čerstvým potravinám z domácej produkcie.
Živočíšne aj rastlinné zbytky z kuchyne už odovzdáte do hnedých nádobŽivočíšne aj rastlinné zbytky z kuchyne už odovzdáte do hnedých nádobŽivočíšne aj rastlinné zbytky z kuchyne už odovzdáte do hnedých nádob