V marci vysadíme prvý mestský ovocný sad

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková    
V januári sa mesto Sereď spolu so Základnou školou J. Fándlyho zapojili do výzvy nadácie Ekopolis. Pod heslom Sadíme budúcnosť požiadali o finančnú podporu na výsadbu prvého ovocného sadu v meste Sereď, avšak projekt v súťaži neuspel. Aj napriek tomu mesto a škola ovocné stromy spoločne vysadia.
 
V súperení so 165 ďalšími projektami sa nepodarilo vybojovať podporu, ale projekt sa aj tak zrealizuje. „Keďže ohlasy na vznik mestského sadu boli zo strany Seredčanov veľmi povzbudivé, rozhodli sme sa využiť financie z oblasti starostlivosti o mestskú zeleň práve na výsadbu sadu v areáli ZŠ J. Fándlyho,“ informoval prednosta mestského úradu Tibor Krajčovič.
 
Mišpule, moruše, slivky...
Na približne 500 metroch štvorcových tak vznikne úplne nový ovocný sad s jabloňami, hruškami, slivkami, mišpulami, morušami či čerešňami. „Naša škola sa už dlhé roky hrdí titulom Zelená škola a tento titul vôbec nie je jednoduché získať či obhájiť. Preto sme veľmi vďační za pozvanie k spolupráci na projekte Zmiešaný ovocný sad,“ uviedla riaditeľka ZŠ J. Fándlyho Renáta Šidlíková.
Škola chce napĺňať odkaz Juraja Fándlyho, ktorý sa venoval aj ovocinárstvu  a poľnohospodárskej osvete. „Snažíme sa, aby naši žiaci chápali dôležitosť obrábania pôdy
a preberali zodpovednosť za tvorbu svojho životného  priestoru. Tešíme sa na ovocie rastúce doslova pred očami našich detí a že si takto ešte viac uvedomia, koľko práce, námahy a starostlivosti je za každým kúskom ovocia, ktoré zjedia,“ vykreslila Renáta Šidlíková. O ovocný sad sa budú starať prioritne žiaci základnej školy a v prípade potreby bude mesto nápomocné.
 
Zachytávanie dažďov
Namiesto do kanalizácie bude po novom dažďová voda zachytávaná do nádrží. Projekt totiž uvažuje aj so zberaním dažďových vôd zo strechy priľahlej telocvične a jej využívaním na zálievku mladých stromov.
 
Sad pre všetkých
Aj keď sa bude sad nachádzať za plotom školy, slúžiť bude celej seredskej verejnosti. Počas dňa aj cez víkend bude areál prístupný pre všetkých a môžete sem prísť načerpať dobrej energie.
Sadiť stromy začneme už v marci a zabrigádovať si sem môžu prísť všetci, ktorým takáto aktivita bude po chuti.