Poslanci zvolili nových prísediacich na súde

Poslanci zvolili nových prísediacich na súde

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
Dňa 10.2.2021 sa na primátora mesta  M. Tomčányiho obrátil predseda Okresného súdu v Galante s návrhom na zvolenie nových prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2021 – 2025.
 
Posledná voľba prísediacich na súde prebehla v Seredi v roku 2019, kedy poslanci mestského zastupiteľstva zvolili na obdobie štyroch rokov sedem kandidátov. Aj napriek tomu, že obdobie výkonu tejto funkcie neskončilo, mestské zastupiteľstvo muselo voliť nových prísediacich. Dôvodom bolo, že od 1.1. 2021 vstúpila do platnosti Novela zákona o sudcoch a prísediacich č. 385/2000  Z.z. par. 145 ods. 2, ktorá hovorí:  prísediacim nesmie byť osoba mladšia ako 30 a staršia ako 65 rokov. Z pôvodných siedmych osôb spĺňala vekovú hranicu len jedna prísediaca a to Edita Červeňová.
 
Záujem o funkciu nových prísediacich na súde prejavili dvaja kandidáti: Mária Ozimyová a Peter Sabo. Obaja spĺňajú všetky predpoklady ustanovené zákonom č. 385/2000 Z.z.
 
Prísediacich volia mestské a obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Keďže Okresný súd v Galante s navrhnutými prísediacimi súhlasil, mestskí poslanci na zasadnutí dňa 18.2.2021 Máriu Ozimyovú  a Petra Saba zvolili do funkcie prísediacich na súde.

Prísediaci tvoria súčasť súdneho senátu v trestnom konaní. Zasadajú vždy v páre a spolu so sudcom rozhodujú o vine či nevine, pričom všetci majú rovnaký počet hlasov. Ich podmienkou nie je právnické vzdelanie. Na Slovensku tvoria senát len na okresných súdoch t. j. prvostupňovej úrovni. Na krajských súdoch, Najvyššom súde SR a Ústavnom súde SR ich úlohu preberajú klasickí sudcovia.
Poslanci zvolili nových prísediacich na súde