Zber BRO od rodinných domov sa začne 15. marca

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že zber biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu sa v roku 2021 začína pondelok 15. marca. 
 
Zber 120 litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom sa bude realizovať týždenne v súlade s rozvrhom zberu zmesového komunálneho odpadu podľa ulíc každý pondelok (1.časť mesta), resp. štvrtok (2. časť mesta).
 
Zber čiernych vriec s biologicky rozložiteľným odpadom bude prebiehať od 15. marca týždenne každý pondelok.
Konáre zviazané vo zväzkoch sa začnú od rodinných domov zberať 16. marca s frekvenciou zberu 1x za 14 dní, t.j. každý nepárny týždeň v utorok.
 
Pre viac informácií, či prípadné zmeny v kalendári zvozu sledujte webovú stránku mesta Sereď – www.sereď.sk.