Bytový komplex Meander už aj s novou prístupovou cestou

Bytový komplex Meander už aj s novou prístupovou cestou

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Výstavba bytového komplexu Meander začala v roku 2006. Projekt počítal s vybudovaním nového sídliska s kvalitným bývaním najmä pre mladé rodiny. Komplex mal pozostávať zo šiestich bytových domov s parkoviskami ako aj s oddychovou zónou tvorenú parkom a detským ihriskom. Výstavbu začala spoločnosť SLS Sereď, s.r.o., Bratislava, no po vybudovaní dvoch bytových domov ostal projekt nedokončený a dlhé obdobie nebolo možné v tejto časti mesta doriešiť nepriaznivú situáciu.
 
Aj napriek tomu, že bytový komplex v roku 2014 stále nebol ukončený,  mesto v tom čase pristúpilo na základe žiadosti obyvateľov Kukučínovej ulice k rekonštrukcii prístupovej cesty, ktorá bola v nevyhovujúcom stave.
 
Práce sa na sídlisku opäť rozhýbali v roku 2016,  kedy spoločnosť Meander Sereď s.r.o. prebrala projekt po pôvodnom investorovi s cieľom tento komplex dobudovať.  Do konca roka 2020 sa napokon spoločnosti podarilo ďalšie bytové domy dostavať.  K nim pribudli parkoviská a prebehli aj sadové úpravy.
Nakoľko tu vzniklo nové sídlisko, bolo potrebné z hľadiska bezpečnosti a vyťaženosti vybudovať aj novú prístupovú  komunikáciu s výjazdom na hlavnú cestu t.j. Kukučínovu ulicu.
 
Po rokovaniach mesta  so zástupcom spoločnosti Meander s.r.o. I. Zatloukalom napokon firma v rámci ukončovacích prác novú prístupovú cestu vybudovala, urobila úpravy na križovatke, osadila zrkadlo a zvýšila tak komfort bývania novým nájomníkom. Akonáhle to počasie dovolí, dôjde k sadovým úpravám a úpravám okolia bytových domov. Na úplny záver bude uzatvorená cesta  pri športovej hale, čim budú dva samostatné vjazdy do bytového komplexu . Jeden od Billy  a druhý pôvodný - okolo rodinných domov. 
Bytový komplex Meander už aj s novou prístupovou cestouBytový komplex Meander už aj s novou prístupovou cestouBytový komplex Meander už aj s novou prístupovou cestou