Bývalý kaplán seredskej farnosti pomáha v nemocnici s COVID pacientmi

Bývalý kaplán seredskej farnosti pomáha v nemocnici s COVID pacientmi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Nemocnica Svet zdravia od 7. januára poskytuje zdravotnú starostlivosť iba pre Covid pacientov. Už niekoľko týždňov poskytujú pomoc chorým nielen lekári a sestry ale aj kňazi. Jedným z nich je aj kňaz Róbert Ťapušík, ktorý štyri roky pôsobil ako kaplán v seredskej farnosti. Dobrovoľnú činnosť vykonáva ako pomocný pracovník v zdravotníckom zariadení na urgentnom príjme.
 
Kňazi v súčasnosti pomáhajú v nemocniciach po celom Slovensku. Chcú podať pomocnú ruku  lekárom,  sestrám  ale najmä pacientom a to priamo na Covid oddeleniach. Ako uviedla Trnavská arcidiecéza približne 60 kňazov pôsobí v nemocniciach  napríklad v Košickej arcidiecéze, ktorí sa pridali k 13 stálym nemocničným duchovným. V Nitrianskej diecéze je pre službu chorým na Covid teraz určených dohromady 40 kňazov. V Bratislave sa k dvadsiatke pravidelných nemocničných duchovných prihlásili ďalší. Vždy je to so súhlasom diecézneho biskupa.
 
V Trnavskej arcidiecéze takáto služba existuje tiež. Z iniciatívy trnavského arcibiskupa Jána Oroscha je starostlivosť o chorých v jednotlivých nemocniciach a domovoch sociálnych služieb zabezpečovaná 16 kňazmi. V Nemocnici s poliklinikou v Galante vypomáhajú dvaja diecézni kňazi, jedným z nich je aj spomínaný Róbert Ťapušík. 
 
Prítomnosť duchovných oceňujú  pacienti aj personál. Okrem fyzickej pomoci  priamo pri opatere pacientov, na požiadanie vykonávajú svätú spoveď alebo pomazanie chorých. Dodávajú nádej a povzbudenie pacientom ležiacich na Covid oddeleniach, ktorí doslova bojujú o každý nádych. Poskytujú útechu pozostalým a  niekedy už iba svojou prítomnosťou prinášajú do hektických dní duchovný pokoj. 

 
Bývalý kaplán seredskej farnosti pomáha v nemocnici s COVID pacientmiBývalý kaplán seredskej farnosti pomáha v nemocnici s COVID pacientmi