Začal zber kuchynského odpadu. Škrupiny, kosti, aj pokazené jedlo odovzdáte do hnedých nádob

Životné prostredie a príroda     Zuzana Slahučková    
Od dnes sa môžete svojich bioodpadov z kuchyne zbavovať ekologickejšie. V 28 kontajnerových stojiskách na seredských sídliskách pribudli za týmto účelom nové hnedé nádoby.
Tieto musia byť nielen v našom meste, ale vo všetkých slovenských obciach. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia SR. Kuchynský odpad totiž tvorí až 40 percent obsahu komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach odpadov a postupne sa z neho uvoľňuje škodlivý skleníkový plyn biometán. Vyselektovaním bioodpadu z čiernych nádob znížime náklady na odvoz komunálneho odpadu, zvýšime podiel triedeného zberu a mieru recyklácie.
 
Dajte si na linku kýblik
Ako doma začať? Na biologické odpady z kuchyne si zabezpečte obyčajné vedierko, ideálne aj s vrchnákom. Nemusíte kupovať nové, možno postačí také, ktoré už doma dávno máte. Odkladajte si v priebehu dňa všetky ohryzky z jabĺk, šupky zemiakov, zbytky ryže z taniera, pokazenú polievku, spadnutý krajec chleba, škrupiny z vajíčok, aj kosti z obeda. Večer sa s nazberanými bioodpadmi prejdite k najbližšiemu zbernému miestu a vedierko jednoducho vysypte. V hnedej nádobe nesmú skončiť žiadne papierové ani plastové tašky ani sklené poháre.
 
 
Čo patrí do hnedých nádob?
Tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potraviny po záruke, staré zaváraniny, odpad z čistenia potravín a pokazené ovocie, zelenina, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo, káva, čaj, kosti.
 
Čo do nich nepatrí?
Papier, umelé hmoty, lepenka, zelený odpad zo záhrady, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety.
 
Kde vznikli nové zberné miesta?
Nám. Slobody 28/3 (stojisko číslo 4), Garbiarska 49/48 (č. 6), Garbiarska 51/57 (č. 9), Novomestská 43 (č. 10), Mlynárska 38 (č. 16), Cukrovarská 145/3 (č. 22), Cukrovarská 147/7 (č. 24), Fándlyho 745 (č. 26), Fándlyho 754/22 (č. 30), Fándlyho 755/23 (č. 31), D.Štúra 761 (č. 34), D. Štúra 760 (č. 37), D. Štúra 758/3 (č. 38), Cukrovarská 758 (č. 41), Cukrovarská 757 (č. 47), D. Štúra 1010 (č. 51), Legionárska 2998 (č. 57), Jesenského 1114/52 (č. 62), Jesenského 1113/50 (č. 63), Dolnomajerská č. 4471 (č. 66), Dolnomajerská 1129/22 (č. 68), Dolnomajerská 1131 (č. 70), A. Hlinku 3044/15 (č. 74), Hornomajerská 3046/12 (č. 76), Čepeňská 1211/15 (č. 80), Spádová 1144 (č. 86), Kukučínová (č. 91), Kukučínová (č. 93).
 
Ak ste si svoje kontajnerové stojisko v zozname nenašli, použite to najbližšie k vášmu domovu. Nové zberné miesta budú v meste pribúdať postupne.
 
So zberom kuchynských odpadov a ich ekologickým zhodnocovaním však súvisí aj navýšenie nákladov na túto službu. To nás počká nasledujúci rok, keďže náklady sa budú prepočítavať spätne. Pripravme sa teda na ďalšie navyšovanie miestneho poplatku, ktoré čaká celé Slovensko.