Uskutočnené investície v roku 2020

Rozvoj a výstavba     Ľubomír Veselický    
V histórii samosprávy by sme od účinnosti zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení asi ťažko našli rok, ktorý by bol pre riadenie obcí a miest SR taký náročný, komplikovaný a zložitý ako práve uplynulý rok 2020. Štefan Škultéty , bývalý primátor Trenčianskych Teplíc a predseda správnej rady Inštitút Slovensko 21  finančnú situáciu samospráv situácii opísal 25. marca 2020  v článku Koronavírus a rozpočty samospráv – tajfún je slabé slovo. 
 
Napriek negatívnym vplyvom pandémie  na ekonomiku štátu sa rozvoj nášho mesta nespomalil a aj v tomto roku sme zaznamenali prírastok hodnoty majetku mesta v podobe nových investícií. Začali sme komplexnou rekonštrukciou Vážskej ulice v hodnote 75 743,26 € a pokračovali ďalšími. Rekonštrukciou hlavného chodníka v parku, Kuznámyho ulice, chodníkmi na Legionárskej, Hviezdoslavovej, Obežnej, Šulekovskej, Spádovej a Vojanskej ulici. Nové svietidlá verejného osvetlenia pribudli na Bratislavskej ulici a v parku pri kaštieli. Výraznou zmenou prešiel aj priestor pred poliklinikou, k budove mestskej polície pribudla prístavba priestorov pre stálu službu a osamostatnená bola týmto aj miestnosť s monitormi kamerového systému. V amfiteátri pribudlo sociálne zariadenia, na parkovisku pri bývalom Slovane nabíjacia stanica pre elektromobily a na Vinárskej monitorovacia stanica SHMÚ Bratislava na kontrolu kvality ovzdušia. Pre dosiahnutie vyššej bezpečnosti chodcov prechádzajúcich cez križovatku Cukrovarskej a Fándlyho ulice boli pred priechodmi pre chodcov osadené výstražné svetlá upozorňujúce prichádzajúcich vodičov na priechod. Budovy časti A a B základnej školy Jana Amosa Komenského boli spojené krytým priechodom. Vozový park mestskej polície bol doplnený nákupom nového motorového vozidla zn. Škoda Karoq automatic.
 
Toto je výpočet tých najvýraznejších prírastkov v kategórii nehnuteľností mesta. V roku 2020  boli priebežne uskutočnené kroky pre prípravu ďalších investícií, ktoré budú dokončené v roku 2021.Z nich investične najväčšie sú oddychová zóna  Mlynárska ulica, rozšírenie materskej školy na ulici Dionýza Štúra a vybudovanie parkoviska na Kostolnej ulici.