Hyenizmus médií nepozná hranice

Hyenizmus médií nepozná hranice

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    
V stredu 20. januára 2021 o 16.24 h dostal primátor mesta od pani  Zuzany Slahučkovej  mail, s informáciou, že jej Miloš Majko oznámil zakopávanie hrobov na mestskom cintoríne bagrom. Primátor bol v tom čase o veci už telefonicky informovaný švagrinou nebohého  Andreou V.  Na druhý deň po pohrebe poslala manželka zosnulého primátorovi mail v tomto znení:
 
Sent: Thursday, January 21, 2021 5:29 PM
To: primator@sered.sk
Subject: Dobrý deň
 
Pán primátor, chcela by som reagovať na veľmi nepríjemný incident ktorý sa odohral dňa 20.1.2021 na pohrebe môjho manžela.  Čo sa týkalo výstupu mojej švagrinej bol to pre mňa veľmi nepríjemný zážitok. Dnes je veľmi ťažká situácia ktorá je úplne iná ako sme doteraz boli zvyknutí. Ľudia sú depresívny a reagujú nečakane a nepredvídateľne. Na mňa tiež a aj na moju nevestu v doobedňajších hodinách zaútočila slovne a vyhrážala sa mi. Napriek všetkému všetko čo sa týkalo záležitosti okolo vybavovania pohrebu prebehlo k mojej spokojnosti. Žiaľ je doba keď nám musí pomáhať aj technika, aby sa všetko dalo zvládnuť. Preto sa chcem ospravedlniť aj touto cestou za vzniknuté nepríjemnosti. A ďakujem aj za vašu spomienku ,že ste si ho uctil  vašou prítomnosťou.
Valentína V.
 
Väčšina z nás už prežila ťažké chvíle rozlúčok s milovanými osobami a  vie pochopiť stav bolesti a veľkého smútku pozostalých. Preto nie je možné očakávať od nich  sto percentné pragmatické  uvažovanie a správanie sa.
 
Vecné posudzovanie totiž musí vziať do úvahy že:
1/ Nespokojnosť so zabezpečením a výkonom rozlúčkového obradu má síce právo vyjadriť každý, ale logicky to má byť tá osoba, ktorá obrad u pohrebnej služby objednala a za objednané služby platí. V tomto prípade námietku voči službám pohrebníctva manželka zosnulého nepodala.
2/ Zákon č. 131/2010 Z. z. v § 2 od. (1) písm.  ab) hovorí, že hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
V § 19 ods. (1) písm. d) zasa hovorí, že rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m. (Ako sa dá skypriť zemina, na ktorú niekoľko týždňov prší, to zákon žiaľ nehovorí.)
 
Ani v jednom paragrafe citovaného zákona nie je určený  spôsob výkopu alebo zahrnutia hrobu. Neurčuje ho ani platný Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď. Čo je etické a čo nie je etické, na to má každý z nás svoje kritériá. Podľa informácie publikovanej 10.4.2020 v HN pod názvom Dron natočil, ako v New Yorku pochovávajú ľudí do masového hrobu sú na tom s etikou New Yorčania veľmi zle. Našťastie o tom nevedia, lebo tzv. “novinár“ žije v Seredi a nie tam. Desiatky vulgárnych a urážlivých diskusných príspevkov podľa všetkého etické sú.
 
Moralizovanie na adresu strojového vykopávania hrobu si 25.1.2021  neodpustil  ani Roman Ruttkay z televízie Markíza ani Adam Zavřel z TV JOJ. Pred kamerami oboch televízií som prečítal stanovisko manželky zosnulého pani Valentíny V.  pretože ho považujem za veľmi dôležitý dokument k celej udalosti. Vo večerných správach neodvysielali z tohto vyjadrenia jediné slovo. Prečo? Pretože potrebujú iba senzácie podfarbené  hysterickými výstupmi. Počet evidovaných úmrtí  Seredčanov k 26.1.2021  je 25. Viac ako dvojnásobok mesačného  priemeru z minulého roka. Vykopanie hrobu znamená vybrať viac ako 3 m3 mokrej zeminy. Roman Ruttkay sa ma trikrát spýtal, či zahŕňanie rakvy bagrom je správne. Povedal som : „Hrobári idú na doraz. Sú vyčerpaní. Ak hodia lopaty na zem, zabezpečí pochovávanie v Seredi  TV Markíza?“ A boli sme porozprávaní.
 
Od rozhovoru s redaktorom prešlo iba pár hodín, keď náš občan Rudolf G. skolaboval na Cukrovarskej ulici. Na odvoz  tela čakali príbuzní 4 hodiny. Na záver konštatovanie. Nadháňačom senzácií vôbec nejde zlepšenie dnešných ťažkých životných podmienok.  Kupčia s  bolesťou iných, za ktorou vidia iba svoje peniaze.                                                                                                                              
Hyenizmus médií nepozná hranice