Dianie v Malom Háji nie je poslancom ľahostajné

Dianie v Malom Háji nie je poslancom ľahostajné

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Ondrej Kurbel, poslanec MsZ Sereď    
Vzhľadom na opakované porušovanie nájomnej zmluvy zo strany nájomníka, a opätovné zvážanie plastového odpadu na pozemky, ktorých vlastníkom je mesto Sereď, oslovil som dňa 15.1. kolegyne a kolegov poslancov, s možnosťou pridať sa k výzve adresovanej primátorovi mesta. 
 
Som vďačný každej kolegyni a kolegovi, ktorí sa rozhodli túto výzvu podporiť. K výzve sa nakoniec pridala väčšina poslaneckého zboru (10 z 19 tich členov) a s takouto  podporou som výzvu zaslal dňa 18.1. primátorovi mesta. 
 
Verím, že pán primátor sa s obsahom výzvy stotožní a čo najskôr vyzve nájomníka, spoločnosť GreenCon recycling k neodkladnému odvezeniu plastového odpadu z prenajatého pozemku. 
Vyšetrovanie polície ani SIŽP totiž nemá za cieľ skúmať, či nájomca porušuje, alebo neporušuje nájomnú zmluvu. Toto si musí ustrážiť mesto Sereď, ako prenajímateľ pozemku. 
 
Dianie v Malom Háji nie je poslancom ľahostajné