Žiaci zo sociálne znevýhodnených rodín už využívajú nové počítače

Žiaci zo sociálne znevýhodnených rodín už využívajú nové počítače

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Spoločnosť IDC Holding zo Serede a Samsung Electronics Slovakia z Galanty spojili sily, aby pomohli žiakom zo sociálne znevýhodnených rodín kúpou počítačových zostáv. Z dôvodu nedostatočného technického vybavenia majú títo študenti sťažené dištančné vzdelávanie, preto im Trnavská župa distribuovala 104 počítačov s príslušenstvom. Prebrali ich riaditelia 16 župných stredných škôl zo všetkých siedmich okresov Trnavského kraja.
 
„Žiaci zo sociálne znevýhodnených rodín sú už mesiace kvôli nedostatočnému vybaveniu vo veľmi ťaživej situácii. Nemôžu sa totiž plnohodnotne zúčastňovať na vyučovaní. Sme preto veľmi vďační za dar 100 počítačov od galantskej spoločnosti Samsung Electronics Slovakia a štyroch od spoločnosti I.D.C. Holding zo Serede, ktoré reagovali na našu výzvu ako prvé,“ povedal riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.
 
Každá zo 16 škôl dostane po tri až 11 počítačov na základe ich požiadaviek. Všetky zariadenia majú operačný systém, zabudovaný SSD disk s kapacitou 250 GB a kompletné príslušenstvo v podobe monitorov, webkamier, klávesníc, myší, či reproduktorov. 
 
Podľa župana Jozefa Viskupiča desiatkam študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia pandémia ohrozuje perspektívy zaradenia sa do života. Obrátili sme sa preto na firmy z kraja, aby nám pomohli so zabezpečením technického vybavenie. Som veľmi rád, že prvé počítače sa dostanú k študentom, ktorí ich najviac potrebujú, počas pokračujúceho obdobia online vzdelávania. Želal by som si však, aby sa mohli do škôl vrátiť čo najskôr.“
 
zdroj: TTSK
 
Žiaci zo sociálne znevýhodnených rodín už využívajú nové počítače