Ahoj, moje meno je Photon!

Ahoj, moje meno je Photon!

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Andrea Galková, Mgr. Eva Hanusová    
Predstavujeme vám nového člena pomôckovej družiny ZŠ Juraja Fándlyho – robota Photona. Photon je unikátna školská pomôcka, ktorá dokáže učiť deti programovať hravou, interaktívnou formou.  Do nášho inventáru pomôcok pribudlo šesť týchto atraktívnych robotov, s ktorými sa budú stretávať žiaci na hodinách informatiky. Jeden by bol málo a šesť je ideálny počet na skupinovú prácu, na ktorú sa na škole zameriavame.
Robot Photon má viacero snímačov, s ktorými dokáže komunikovať (snímač svetla, dotykový snímač, snímač vzdialenosti, snímač zvuku, snímač kontrastu povrchu). Taktiež dokáže komunikovať s inými robotmi, nezávisle meniť farbu svojich očí a anténok, reaguje na hlasité zvuky ako tlieskanie, dupanie alebo kričanie, rozpoznáva farby povrchu, na ktorom sa pohybuje. Robot sa programuje pomocou aplikácie, ktorú si môžete nainštalovať do akéhokoľvek smartfónu či tabletu. Programovanie je rozdelené do troch úrovní a každá z nich je prispôsobená veku a zručnostiam detí jednotlivých stupňov.
Úroveň pre začiatočníkov rozvíja motorické zručnosti, priestorové povedomie a predstavivosť, učí pochopiť logiku udalostí „krok za krokom“, plánovať a predvídať a rozvíja zručnosti algoritmického programovania (opakovateľnosť aktivít). V tejto úrovni sa deti zoznamujú s robotom a učia sa, ako programovať pohyby robota, vytvárať zvuky a meniť farbu jeho očí a antén. Naučia sa tiež pracovať s funkciami a to, ako pomocou nich skrátiť program. Okrem toho zistia, ako fungujú snímače, ktoré umožňujú robotovi interagovať sa s prostredím.
Pokročilejšia úroveň už rozvíja analytické schopnosti, schopnosť navrhovať komplexné sekvencie programu a používať snímače, schopnosť včas rozpoznávať chyby a zručnosti potrebné na optimalizáciu vytvorených programov.
Ak sa nám podarí dostať na najpokročilejšiu úroveň, tak naši žiaci dokážu pochopiť štruktúru a syntax skutočného programovacieho kódu, rozvíjať svoje analytické zručnosti a v neposlednom rade budú chápať zložité algoritmy. Programovacím jazykom je na tejto úrovni angličtina, a tak tu žiaci využijú i vedomosti z tohto, pre programovanie dôležitého, predmetu.
Prečo sme sa rozhodli práve pre nákup tejto pomôcky?  Odpoveď je jednoduchá. Programátori, vývojári, kóderi a ITčkari – to sú profesie, ktoré budú čoraz viac vyhľadávané a oceňované a už dnes je ich nedostatok. Aj preto je potrebné už žiakom na základnej škole ukázať, čo všetko programovanie dokáže, a že aj táto profesia môže byť kreatívna, zábavná a zároveň užitočná. Už teraz sa tešíme na prácu s touto fantastickou pomôckou. O tom, ako vyzerá reálna vyučovacia hodina s našimi novými „miláčikmi“, vás budeme priebežne informovať.
Jediným limitom pri práci s robotom je predstavivosť a dobre vieme, že predstavivosť nemá limity…
Ahoj, moje meno je Photon!Ahoj, moje meno je Photon!Ahoj, moje meno je Photon!