Premeny si po čase ani neuvedomujeme

Premeny si po čase ani neuvedomujeme

Rozvoj a výstavba     Ľubomír Veselický    
Všetko  okolo nás sa mení  a zabúdanie na veci minulé je prirodzené. Menia sa ľudia, prostredie i budovy, v ktorých žijeme.  Iba dobová fotografia je dokument, ktorý nám ukazuje stav z pred viacerých rokov,  a pripomína, ako  ten-ktorý objekt v minulosti vyzeral.
 
V dokumentácii mestských budov je snímka  starej mestskej polície. Bola na Poštovej ulici. Áno. V takýchto  priestoroch mestskí policajti začínali.  Na veľmi skromné podmienky, v ktorých  vtedy pracovali, si niektorí ešte dobre pamätajú. Budova v tvare L  s garážou bola niekoľkokrát stavebne upravovaná. No radikálna zmena však  nastala až v roku 2012. Vtedy bola zrekonštruovaná iná budova mesta na Jesenského ulici  a mestská polícia bola do nej presťahovaná. Starú budovu mesto predalo, nový vlastník ju zbúral  a dnes na jej mieste  stojí nový dvojpodlažný polyfunkčný objekt.
 
Hlavnú  myšlienku tohto článku doplním o Sokratov výrok: „Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude.“
Premeny  si po čase ani neuvedomujemePremeny  si po čase ani neuvedomujemePremeny  si po čase ani neuvedomujemePremeny  si po čase ani neuvedomujemePremeny  si po čase ani neuvedomujemePremeny  si po čase ani neuvedomujeme