Viete koľko rokov má najstarší občan, koľko detí sa v uplynulom roku narodilo a ktorá ulica má najviac obyvateľov?

Viete koľko rokov má najstarší občan, koľko detí sa v uplynulom roku narodilo a ktorá ulica má najviac obyvateľov?

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
K 31. 12.2020 eviduje Sereď celkom 15 778 obyvateľov.  Z toho je 7 663 mužov a 8 115 žien. Pre porovnanie bolo ku koncu roka 2019 v meste celkom 15 887 obyvateľov.  
 
V roku 2020 sa dokopy narodilo 150 detí z toho 68 chlapčekov a 82 dievčatiek. Počas uplynulého roka umrelo 161 občanov a to 92 mužov a 69 žien.
 
Najčastejšie   dievčenské  meno počas roka bolo  Mia a  Ema.
Najčastejšie   chlapčenské   meno  bolo Lukáš a Jakub.
 
Podľa administratívneho členenia máme na území mesta celkom 95 ulíc.  Najviac obyvateľov má Cukrovarská ulica a to 1074, najmenej Orechová ulica v počte 3 ľudia.
 
Podľa veku máme v meste  v rozmedzí od 0-10 rokov ( vrátane ) 1 625 detí a v rozmedzí 90 rokov ( vrátane ) a viac 67 ľudí.
 
Najstaršia občianka mesta je momentálne žena vo veku 99 rokov a druhá je tiež žena vo veku 98 rokov.
Viete koľko rokov má najstarší občan, koľko detí sa v uplynulom roku narodilo a ktorá ulica má najviac obyvateľov?  Viete koľko rokov má najstarší občan, koľko detí sa v uplynulom roku narodilo a ktorá ulica má najviac obyvateľov?  Viete koľko rokov má najstarší občan, koľko detí sa v uplynulom roku narodilo a ktorá ulica má najviac obyvateľov?  Viete koľko rokov má najstarší občan, koľko detí sa v uplynulom roku narodilo a ktorá ulica má najviac obyvateľov?