Koľko nás stoja smeti a čo môžeme robiť, aby ich bolo menej?

Koľko nás stoja smeti a čo môžeme robiť, aby ich bolo menej?

Životné prostredie a príroda     Zuzana Slahučková    
Od nového roka porastú poplatky za odvoz, likvidáciu a uloženie našich odpadov. Okrem lepšieho triedenia do modrých, žltých, zelených a čiernych smetných nádob si musíme osvojiť aj funkciu nových nádob na sídliskách, ktoré budú určené na zber kuchynských odpadov. 
 
Osem centov denne za smeti  
 
Doteraz platil každý obyvateľ mesta za likvidáciu svojich smetí sedem centov na deň. Mestskí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí rozhodli, že odteraz to bude osem centov. Sereď vychádza pritom z reálnych nákladov na odvoz, likvidáciu a uloženie odpadov, ktoré sa vždy vypočítajú spätne. „Aj keď majú obyvatelia možnosť triediť papier, plast, sklo do osobitných nádob, bežne sa nám v Seredi stáva, že v modrom kontajneri sú okrem papiera vyhodené detské plienky, plasty, alebo rovno nádoba s farbou, ktorá znehodnotila celý obsah zberového vozidla. Následne nám spoločnosť, ktorá triedený zber zabezpečuje, preradila celkové vyzberané množstvo znehodnotených plastov do kategórie zmesový komunálny odpad. Takto sa podiel separovaných zložiek zmenšuje, tým sa znižuje miera vytriedenia a zvyšujú sa  náklady na odpady,“ vysvetlila mechanizmus Zuzana Vohláriková, vedúca oddelenia životného prostredia. Spomenula tiež betónový stĺpik z viniča v bioodpade od rodinných domov, staré nábytky a elektroodpady vyložené pri kontajneroch činžiakov. „Náklady na dočistenie separátov a odvozy od kontajnerov sa započítavajú do miestneho poplatku,“ dodala Vohláriková. Miestny poplatok sa tak reálne môže zvyšovať opäť, ak to bude potrebné.
 
Aké budú nové poplatky?
 
Rozrátaním výsledných nákladov na aktuálny počet obyvateľov mesta sa poplatok za komunálne odpady na rok 2021 upravuje z pôvodných 27,07 eur na 29,64 eur na osobu a rok.
Mesto tiež zvyšuje poplatok pre osoby v hmotnej núdzi z pôvodných 5,41 eur na 9 eur na osobu a rok. Výška poplatku pre ľudí nad 62 rokov a držiteľov preukazu ZŤP zostáva 24 eur na osobu a rok.
Rozpočet mesta Sereď na rok 2021 sa týmto krokom navýši o 36-tisíc eur.
 
Namiesto kompostérov nové nádoby na bioodpad
 
Mnohí Seredčania túžia po možnosti kompostovať v podmienkach svojho sídliska. Túto potrebu z veľkej časti uspokojí novinka, ktorou je zber kuchynského odpadu. Prvé nádoby na tento druh odpadov ste si od augusta mohli všimnúť pri niektorých činžiakoch na Kukučínovej ulici. Nové nádoby na tento druh odpadu musia v najbližších mesiacoch doplniť aj na každé ďalšie kontajnerové stojisko nielen v Seredi, ale vo všetkých slovenských obciach. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia SR. Týmto krokov uvádza do praxe rozhodnutie Európskej komisie, ktorá smeruje členské štáty k ekologizácií. Vytvára tlak, aby sa odpady stali luxusom, ktorý si nebudeme môcť dovoliť.
 „S týmto súvisiace navýšenie nákladov nás počká nasledujúci rok, keďže náklady sa budú prepočítavať spätne,“ upozornila Zuzana Vohláriková. Pripravme sa teda na ďalšie navyšovanie miestneho poplatku, ktoré čaká celé Slovensko.
 
Ako platiť menej?  
 
Treba myslieť v prvom rade na to, že najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Takže nekupujme zbytočnosti, trendové a módne výstrelky, ktoré nás aj tak o pár dní, či týždňoch omrzia a vyhodili by sme ich. Používajme veci opakovane, napríklad nákupné sáčiky, tašky, fľaše, obaly a iné. Dajme veciam druhú šancu – opravujme, odovzdajme, darujme, požičajme, zdieľajme. Napríklad špeciálne vytvorené miesto na seredskom zbernom dvore na Cukrovarskej ulici je určené práve na odovzdanie nepotrebných vecí, ktoré si môžete bezplatne odniesť, a tým im dať druhú šancu na využitie.  Ak už odpad vznikne, separujme. Čím menej vyseparujeme, tým vyššie náklady spôsobíme mestu, čo sa premietne do poplatkov.
 
 
 Odpady mesta: koľko zaplatíme a aké sú novinky?