Predstavujeme Vám novú všeobecnú lekárku na poliklinike v Seredi

Predstavujeme Vám novú všeobecnú lekárku na poliklinike v Seredi

Zdravie     Iveta Tóthová    
Od 1. januára 2021 začne na poliklinike ordinovať nová všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Alena Beňová. Ordináciu preberá po MUDr. Anne Štepánkovej, ktorá od nového roka odchádza na zaslúžený odpočinok.
 
MUDr. Beňová je mladá sympatická lekárka, ktorá má ale za sebou už mnohoročnú prax. Lekársku fakultu ukončila v r. 1998, po škole pracovala na Internom oddelení v Galante. Po získaní atestácie z vnútorného lekárstva dostala ponuku na prácu v rodnom meste na ambulancii všeobecného lekára. MUDr. Beňová bližšie o svojej lekárskej praxi ďalej hovorí: „V tomto období som si doplnila vzdelanie o druhú atestáciu zo všeobecného lekárstva. Od roku 2003 som pracovala v Mestskej Poliklinike v Seredi. V r. 2007 som zmenila pôsobisko – pracujem ako všeobecný lekár pre profesionálnych vojakov, zamestnancov MV SR a ich rodinných príslušníkov. Takže – ak správne rátam, 22 rokov praxe prerušovanej 2 krátkymi materskými dovolenkami.”
 
Ordinačné hodiny
 
Ordinačné hodiny sa k 01.01.2021 zatiaľ nemenia, naďalej platia ako u jej predchodkyni. MUDr Beňová ale uvažuje o istých organizačných zmenách: „Naďalej platí, že pacient by sa mal na preventívnu prehliadku objednať. V predchádzajúcej praxi sa mi osvedčil systém, že pacient prišiel na vyšetrenie v rámci preventívnej prehliadky už s výsledkami krvných vyšetrení. Dá sa to zrealizovať aj za 1 deň, ale pacient musí prísť do ambulancie 2x. Na druhej strane sa pacient dozvie svoje aktuálne výsledky hneď, vieme ich porovnať s výsledkami z predchádzajúcej preventívnej prehliadky a vyvodiť odporúčania, príp. liečbu. Naďalej platí, že pacient s infekčným ochorením si termín vyšetrenia dohodne telefonicky.”
 
Kontakt na ambulanciu
 
Od 01.01.2021 ostáva hlavným kontaktom tel: 0917 236 210. SMS-kou na toto číslo si pacienti môžu požiadať aj o zaslanie elektronického receptu. Pacientov s vysokým tlakom prosí pani doktorka o premeranie ich krvného tlaku a pripojenie hodnoty tlaku a pulzu k objednávke. Postupne /so zlepšujúcou sa epidemiologicku situáciou / si bude pacientov s chronickým ochorením predvolávať na kontrolu, aby sa zoznámila s ich zdravotným stavom.
 
 
Objednávanie na čas
 
Všade na Slovensku pacientov trápia dlhé hodiny strávené v čakárňach, či to tak bude u novej MUDr. Beňovej, vysvetľuje ona sama: „Radi by sme objednávali pacientov na konkrétny čas, ale to na ambulancii všeobecného lekára nie je možné. Ani Vy, ani ja netušíme, koľkí ľudia si ráno vyžiadajú našu pomoc. Príklad – Večer si ľahnete v plnom zdraví a ráno sa zobudíte s horúčkou alebo kožným výsevom. Chcete si volať na termín alebo sa chcete nechať vyšetriť hneď? Na Slovensku sme naučení, že pacient je ošetrený hneď v ten deň, keď sa on rozhodol. Ja s tým súhlasím, ale chce to spoluprácu. Nemôže odísť povybavovať si veci a vrátiť sa po ordinačných hodinách s výhovorkou. Boli by ste prekvapení, koľko dní sa čaká na vyšetrenie v zahraničí. V budúcnosti uvažujem nad možnosťou objednávania sa pred či po ordinačných hodinách. Pracovne vyťažených ľudí táto možnosť pravdepodobne zaujme, služba bude spoplatnená a viazaná na predchádzajúci telefonický dohovor.”
 
Zdravotná setra ostáva
 
V ambulancii naďalej ostáva pracovať skúsená zdravotná sestra Eva Bomberová. Podľa novej pani doktorky aj táto sestrička patrí medzi tie, ktoré denne 8 hodín „poletujú“ medzi dverami ambulancie, telefónom, meraním tlaku, teploty, záznamom EKG či vzdelávaním pacienta. Každej zdravotnej sestre patrí vždy, ale zvlášť v tomto období, obrovská vďaka za nekonečnú trpezlivosť, všestrannosť a veľké pracovné nasadenie.
 
Záverečné slová
 
Pacienti zvyknú hovoriť, že milý a hlavne ľudský lekár s príjemným vystupovaním je polovička úspechu v liečebnom procese. Niekedy totiž stačí ľudí vypočuť, poradiť alebo usmerniť. MUDr. Beňová tieto vlastnosti má a preto veríme, že s ňou budú aj noví pacienti spokojní tak, ako tí predchádzajúci: „Na záver by som rada poprosila pacientov o zhovievavosť. Istý čas potrvá, kým ich spoznám a zoznámim sa s ich anamnézou . V práci pre mňa vždy bola dôležitá dôvera medzi lekárom a pacientom a individuálny prístup ku všetkým pacientom. Čaká ma však neľahká úloha – spoznať všetkých nových pacientov, ich rodiny, ich starosti a dúfam aj ich radosti. Verím, že sa svojej úlohy zhostím k spokojnosti všetkých. Na záver dovoľte, aby som všetkým popriala pokojné milostiplné vianočné sviatky, všetko dobré v novom roku, hlavne šťastie a zdravie.”
Predstavujeme Vám novú všeobecnú lekárku na poliklinike v SerediPredstavujeme Vám novú všeobecnú lekárku na poliklinike v Seredi