Opustila nás pani Zdenka Žáková

Opustila nás pani Zdenka Žáková

Udalosti a ľudia     mestský úrad    
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 18.12.2020 vo veku 84 rokov navždy opustila
 
pani Zdenka Žáková.
 
Bola učiteľkou na prvom stupni ZŠ, najprv na Základnej škole vo Vinohradoch nad Váhom a neskôr v Seredi na Základnej škole Malinovského
a napokon až do dôchodu na Základnej škola J.Fándlyho.
 
Dlhodobo pôsobila ako predsedníčka Slovenského Červeného kríža v Seredi. Rada pomáhala iným, jej najväčšou radosťou bolo obdarovanie narodených detičiek svojimi ručne pletenými prácami, ktoré posielala do detských domovov, nemocníc a ústavov.
 
Ak ste ju poznali, prosím venujte jej tichú spomienku.
 
Česť jej pamiatke !
 
Smútiaca rodina
Opustila nás pani Zdenka ŽákováOpustila nás pani Zdenka Žáková