AFK PUMA Sereď a rok 2020

AFK PUMA Sereď a rok 2020

Šport     AFK Puma Sereď    
AFK Puma Sereď je OZ založené za účelom športovania širokej verejnosti. Ešte stále sa stretávame  pravidelne celý rok každú stredu a nedeľu na ihrisku ZŠ J.Fándlyho, prípadne v zimných mesiacoch v telocvični alebo polyfunkčnom ihrisku na ZŠ J.Fándlyho.
Taký rok ako 2020 sme ešte, čo sa týka športovej činnosti, nezažili...Ale pekne po poriadku..
 
Výročnú členskú schôdzu sme mali v januári 2020, na ktorej sa zúčastnil nadpolovičný počet členov nášho OZ, takže sme boli uznášaniaschopní. Prítomní boli informovaní o hospodárení OZ za minulý rok, stanovili sme si ciele na rok 2020, volili výbor na ďalšie obdobie a určili aktivity na rok 2020...To sme však nevedeli, čo nás čaká.. Všetkých....
 
Ako každý rok, tak aj tento rok sme stihli odohrať futbalové stretnutie s Old boys Cabaj Čápor, tentokrát na jeho ihrisku. Na zápas sme sa vypravili mikrobusom, ktorý sme si zabezpečili z dotácie Mesta Sereď, za čo ďakujeme.
 
Nepodarilo sa nám zvíťaziť, ale na našej hre bolo vidieť zlepšenie z dôvodu omladenia kádra a zvýšenia kvality v našich radoch. Po stretnutí sme si pri občerstvení, ktoré nám pripravil, so súperom  dohadovali odvetu na našej pôde... To sme ešte netušili, že je to náš posledný zápas na dlhšie obdobie....
Následne sa nám podarilo absolvovať tréningové dávky dvakrát do týždňa ešte niekoľkokrát, keď začal „úradovať“ koronavírus.
Nakoľko bol zákaz vychádzania, nemohli sme sa stretávať na ihrisku a ani realizovať naše plány.
V dovolenkovom období, keď boli opatrenia voľnejšie, sme uskutočnili miniturnaj na ihrisku ZŠ Fándlyho za účasti aj nečlenov OZ... Rozdelili sme sa do družstiev a odohrali zápasy medzi sebou...Výsledky nie sú v tomto prípade dôležité, hlavne že sme sa stretli a urobili „niečo“ pre seba...
Po dovolenkách zase „nastúpil“ koronavírus, preto sme nemohli zorganizovať turistický výlet do Muteníc a ani absolvovať brigádu v ZŠ J.Fándlyho, na ktorej sme sa dohodli aj s pani riaditeľkou. Dohoda však platí a dúfame, že to v roku 2021 vyjde.
Keďže sa neuskutočnil ani turnaj vo varení gulášu  ani kapustnice, ktorých sa radi zúčastňujeme, tak ani toto sa nám nepodarilo absolvovať.
Jedine čo sa nám podarilo (resp. čo sme mohli) urobiť,  boli aktivity na ihrisku ako kosenie a údržba.
Naše aktivity sú financované aj z dotácie mesta Sereď, za ktorú ďakujeme.
Stále platí naša pozvánka pre ostatných športovcov, že kto má záujem  o futbal a pohyb ako taký, je u nás vždy vítaný.
 
A dovoľte, aby sme nakoniec zaželali všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov, kľud, pohodu, aby sme boli všetci zdraví, šťastní.
AFK PUMA Sereď a rok 2020
AFK PUMA Sereď a rok 2020