Obnova klampiarenskych prvkov a časti strešnej krytiny na kaštieli

Obnova klampiarenskych prvkov a časti strešnej krytiny na kaštieli

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Jednotlivé časti klampiarskych prvkov na kaštieli sú v rámci údržby tohto objektu priebežne obnovované. V roku 2020 mesto pristúpilo k ich ďalšej oprave.
 
Práce na obnove pozostávali z opravy a montáže nových klampiarskych prvkov, výmeny časti krovu a jeho latovania. V rámci tejto opravy bola doplnená aj chýbajúca alebo poškodená strešná krytina.
 
Kaštieľ je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Z dôvodu rozsahu a náročnosti obstarávaných stavebných prác ako aj zložitosti podmienok realizácie, bolo preto na vyššie uvedené práce potrebné zabezpečiť odborníkov so skúsenosťami s opravami kultúrnych pamiatok zameraných na práce v oblasti pokrývačstva, klampiarstva a tesárskych prvkov. Na základe výberového konania víťazne vyšla a práce napokon vykonala firma PIKVIP s.r.o. zo Serede s vysúťaženou sumou 36 360,- eur.
 
 
 
Obnova klampiarenských prvkov a časri strešnej krytiny na kaštieliObnova klampiarenských prvkov a časri strešnej krytiny na kaštieliObnova klampiarenských prvkov a časri strešnej krytiny na kaštieliObnova klampiarenských prvkov a časri strešnej krytiny na kaštieliObnova klampiarenských prvkov a časri strešnej krytiny na kaštieliObnova klampiarenských prvkov a časri strešnej krytiny na kaštieliObnova klampiarenských prvkov a časri strešnej krytiny na kaštieliObnova klampiarenských prvkov a časri strešnej krytiny na kaštieliObnova klampiarenských prvkov a časri strešnej krytiny na kaštieli