Zastrešenie priechodu medzi budovami ZŠ J.A.Komenského

Zastrešenie priechodu medzi budovami ZŠ J.A.Komenského

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď pristúpilo v uplynulých týždňoch k zastrešeniu priechodu medzi pavilónmi A a B na Základnej škole J.A.Komenského. Zmluva na vybudovanie zastrešenia bola podpísaná so Správou majetku mesta Sereď s.r.o. a cena bola vyčíslená na 50 047,- €.  Práce mimo iného zahŕňali odstránenie ornice, zhutnenie podložia, osadenie základových betónových pätiek, montáž oceľovej konštrukcie, položenie zámkovej dlažby a montáž zastrešenia z lexanu. Vďaka vybudovanému zastrešeniu budú mať žiaci a pedagógovia v prípade nepriaznivého počasia uľahčený presun medzi budovami.
Zastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.KomenskéhoZastrešenie prechodu medzi budovami ZŠ J.A.Komenského