V meste pribudlo nové workoutové ihrisko

V meste pribudlo nové workoutové ihrisko

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Workoutové ihrisko za raketou si našlo za krátky čas existencie množstvo priaznivcov. Primátor mesta Martin Tomčányi oslovil firmu Rebod, Octago a Calistenix s myšlienkou vybudovania nového ihriska. Výsledkom spoločných stretnutí na meste Sereď je zrealizovaný nový priestor na cvičenie, prepojený chodníkom so “starým” workoutom”. Projekt financovala a ihrisko darovala mestu Sereď firma Rebod. Oficiálne otvorenie aj s exhibíciou je naplánované po skolaudovaní a odovzdaní na jar 2021.
V meste pribudlo nové workoutové ihriskoV meste pribudlo nové workoutové ihrisko