Tanečná škola Life is Perfect

Tanečná škola Life is Perfect

Hudba, tanec a spev     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
V roku 2020 sme opäť otvorili brány našej tanečnej školy Life is Perfect – Život je Perfektný. Za veľký úspech považujeme, že detí sa prihlásilo do školy o      20% viac, ako v roku 2019. Veľmi nás teší, že záujem o školu je čím ďalej tým väčší. S nárastom počtu detí, sme zvýšili aj počet tanečných hodín a preto sa vyučuje nie dva dni v týždni, ale štyri. Novinkou v roku 2020 je otvorenie novej triedy „Prípravky“. V nej sa venujeme všetkým deťom, ktoré by si chceli tanec vyskúšať a zapojiť sa tak do riadneho tanečného vyučovania. Školu prevádzkujeme za pomoci dotácií mesta Sereď, ktoré nás podporuje. Vďaka dotáciam vylepšujeme naše tanečné štúdio, aby sa deti cítili u nás čo najlepšie. 
Tanečná škola Life is Perfect Tanečná škola Life is Perfect Tanečná škola Life is Perfect Tanečná škola Life is Perfect Tanečná škola Life is Perfect Tanečná škola Life is Perfect Tanečná škola Life is Perfect