Budova mestskej polície má novú fasádu

Budova mestskej polície má novú fasádu

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Mestská polícia v Seredi sa z pôvodnej adresy na Poštovej ulici presťahovala do nových priestorov na Jesenského ulici v októbri 2012. Budova, ktorá sa stala novým sídlom polície, ale nebola práve v najlepšom stave.  Objekt v minulosti slúžil ako materská škola a značné opotrebenie bolo vidno ako vo vnútri, tak aj na zovňajšku.
 
 
Kým interiér budovy bol v čase zmeny sídla vynovený a prispôsobený potrebám príslušníkov mestskej polície,  rekonštrukcia exteriéru prebehla až tohto roku. Na prelome mesiacov október a november bola celá budova zateplená, dostala novú fasádu a potrebné nátery. Realizačnou firmou bola na základe výberového konania fy Robert Šipka, Sereď. K budove bola v mesiaci jún firmou KIKA-STAV s. r. o. Čakajovce dostavaná aj nová služobná miestnosť pre operačného príslušníka MP o rozlohe 18 m2.
 
 
 
 

 
 
Budova mestskej polície má novú fasáduBudova mestskej polície má novú fasáduBudova mestskej polície má novú fasáduBudova mestskej polície má novú fasáduBudova mestskej polície má novú fasáduBudova mestskej polície má novú fasáduBudova mestskej polície má novú fasáduBudova mestskej polície má novú fasáduBudova mestskej polície má novú fasáduBudova mestskej polície má novú fasáduBudova mestskej polície má novú fasáduBudova mestskej polície má novú fasádu