Práce na rekonštrukcii futbalového ihriska v Hornom Čepeni pokračujú

Práce na rekonštrukcii futbalového ihriska v Hornom Čepeni pokračujú

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Futbalové ihrisko v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Práce boli zahájené v októbri tohto roku a budú ukončené pravdepodobne na jar 2021. Na revitalizácii športového areálu sa podieľa Správa majetku mesta Sereď v spolupráci s mestom a sponzormi seredského futbalu.  Práve sponzori nesú na rekonštrukcii najväčšiu finančnú záťaž.  
 
 
Výsledkom revitalizácie bude vyrovnanie ihriska, položenie závlahového systému, vysiatie trávy, osadenie nových brán, striedačiek, vymaľovanie šatní a spoločných priestorov ako aj  nové oplotenie areálu. Na prácach sa budú brigádnicky podieľať  aj dobrovoľníci. Jedna z brigád sa uskutočnila 14. novembra.
 
Športový areál v Hornom Čepeni bude súčasťou futbalovej akadémie a bude využívaný hlavne kategóriami prípraviek ŠKF Sereď.  Nové ihrisko bude spĺňať podmienky aj na usporadúvanie  Majstrovských súťažných zápasov.
 
 
Futbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádniciFutbalový štadión v Hornom Čepeni prechádza rekonštrukciou. Spolupodieľajú sa SMS Sereď, mesto, sponzori aj brigádnici