Dôchodcovia, pozor! Nezabudnite do 15. novembra 2020 oznámiť výšku dôchodku z cudziny

Dôchodcovia, pozor! Nezabudnite do 15. novembra 2020 oznámiť výšku dôchodku z cudziny

Ekonomika     Sociálna poisťovňa    
Sociálna poisťovňa opätovne pripomína dôchodcom, že do 15. novembra 2020 majú povinnosť oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorý poberajú z cudziny. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2020. Pre oznamovanie výšky dôchodku z cudziny je potrebné použiť e-formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle Sociálnej poisťovne tu: Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny.
Vyplnenie e-formulára je jednoduché. Po zapísaní základných identifikačných údajov poberateľa dôchodku do príslušných častí e-formulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a e-formulár odoslať Sociálnej poisťovni.
 
S prípadnými otázkami týkajúcimi sa vyplnenia alebo odoslania e-formulára je možné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu telefonicky alebo e-mailom (cez Formulár pre otázky). Telefonicky možno kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne (zo zahraničia volajte na telefónne čísla +421 906 171 965, +421 2 3247 1965 alebo + 421 906 171 020 a zo Slovenskej republiky na bezplatné telefónne čísla 0800 123 123 alebo 0800 500 599). Informácie dôchodcom poskytne aj ktorákoľvek pobočka Sociálnej poisťovne.
Dôchodcovia, pozor! Nezabudnite do 15. novembra 2020 oznámiť výšku dôchodku z cudziny