Rekonštrukcia chodníka na Spádovej ulici

Rekonštrukcia chodníka na Spádovej ulici

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď pristúpilo v uplynulých dňoch k rekonštrukcii chodníka pred  bytovým domom č 1154 na Spádovej ulici. Išlo o opravu prístupovej komunikácie vrátane vstupov o šírke 3m a dĺžke 68m. Keďže rozsah opravy bol nad rozsah opráv, ktoré súvisia so spätnými úpravami predmetnej komunikácie po už uskutočnenej rekonštrukcii plynovodov, mesto sa rozhodlo finančne sa podieľať na zvýšených nákladoch spojených s opravou predmetnej komunikácie.  Práce spočívali v odstránení starého liateho asfaltu a pokládke nového liateho asfaltu. Realizačnou firmou bola spoločnosť ELSPOL-SK, s.r.o z Námestova.
Rekonštrukcia chodníka na Spádovej uliciRekonštrukcia chodníka na Spádovej uliciRekonštrukcia chodníka na Spádovej ulici