Prostredníctvom monitorovacej stanice už môžete na stránke SHMÚ sledovať kvalitu ovzdušia v Seredi

Prostredníctvom monitorovacej stanice už môžete na stránke SHMÚ sledovať kvalitu ovzdušia v Seredi

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
V júli 2020 osadil Slovenský hydrometeorologický ústav na Vinárskej ulici v Seredi monitorovaciu stanicu, ktorá slúži na zabezpečenie podkladov pre hodnotenie kvality ovzdušia v meste. Po napojení stanice na elektrickú sieť bola spustená jej prevádzka. Občania Serede môžu vďaka monitoringu sledovať merané hodnoty znečisťujúcich látok SO2, CO, NO, benzén, PM10 a PM 2,5 v ovzduší.  Výsledky meraní kvality ovzdušia sú zobrazované na internetovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý sieť prevádzkuje. Údaje sú každú hodinu aktualizované a majú len informatívny charakter nakoľko nie sú okamžite vyhodnocované. Údaje sa kontrolujú a vyhodnocujú na základe technických parametrov prístroja nasledujúci pracovný deň v ranných hodinách poverenými pracovníkmi SHMÚ. V budúcnosti by tento údaj mal byť zobrazovaný aj na webovej stránke mesta.
 
 
 
 
 

 
Prostredníctvom monitorovacej stanice môžete na stránke SHMÚ sledovať kvalitu ivzdušia v SerediProstredníctvom monitorovacej stanice môžete na stránke SHMÚ sledovať kvalitu ivzdušia v SerediProstredníctvom monitorovacej stanice môžete na stránke SHMÚ sledovať kvalitu ivzdušia v SerediProstredníctvom monitorovacej stanice môžete na stránke SHMÚ sledovať kvalitu ivzdušia v SerediProstredníctvom monitorovacej stanice môžete na stránke SHMÚ sledovať kvalitu ivzdušia v SerediProstredníctvom monitorovacej stanice môžete na stránke SHMÚ sledovať kvalitu ivzdušia v SerediProstredníctvom monitorovacej stanice už môžete na stránke SHMÚ sledovať kvalitu ivzdušia v SerediProstredníctvom monitorovacej stanice už môžete na stránke SHMÚ sledovať kvalitu ivzdušia v Seredi