Osemročné gymnázium v Seredi bude naďalej fungovať

Osemročné gymnázium v Seredi bude naďalej fungovať

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Osemročné gymnáziá vznikli ako výberové školy pre najúspešnejších žiakov. Osemročné gymnázium bolo v roku 1997 zriadené aj na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi.
 
Škola dlhodobo patrí medzi 5 najlepších gymnázií v Trnavskom kraji v hodnotení mimovládnej nezávislej organizácie INEKO. V školskom roku 2019/2020 prejavilo záujem o osemročné štúdium 30 uchádzačov z nášho mesta i okolitých dedín.  Po prijímacích pohovoroch bolo prijatých 20 najlepších študentov.
 
Zriaďovateľom Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď je Trnavský samosprávny kraj, ktorý v nasledujúcom školskom roku 2021/2022  navrhol Okresnému úradu stanoviť pre Gymnázium VM počet prijímaných žiakov 0, čiže neotvoriť 1.ročník osemročného gymnázia.
 
Na základe tohto podnetu sa Rada školy pri Gymnáziu Vojtecha Mihálika rozhodla spustiť petíciu proti tomuto návrhu TTSK, čo  napokon dopomohlo k tomu, že župa prehodnotila svoj zámer a v školskom roku 2021/2022 stanovila počet žiakov, ktorí môžu nastúpiť do prvého ročníka osemročného štúdia na 17.
 
Riaditeľka školy Viera Tkáčová s kolektívom zamestnancov  ďakujú  všetkým , ktorí petíciu podpísali a tým podporili ďalšie fungovanie  gymnázia: „Ukázalo sa, že veľa ľudí si našu prácu cení. Dostali sme verejnú podporu ľudí, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní detí v Seredi. Vaša široká podpora nás zaväzuje do ďalšej práce, aby sme zostali aktívny, aby sme kráčali s dobou a aby ste boli s nami spokojní hlavne Vy, naši žiaci a rodičia. Ďakujeme aj členom Rady školy pri Gymnáziu VM Sereď, ktorí petíciu zostavili, ako aj celému petičnému výboru za ich prácu. Veľká vďaka Vám všetkým, našim podporovateľom.“
 
 
Osemročné gymnázium zrušené nebude