Bude zrušené osemročné gymnázium?

Bude zrušené osemročné gymnázium?

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
História seredského gymnázia sa začala písať v roku 1953.  Popri štvorročnom gymnáziu tu bolo v roku 1997 zriadené osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. V posledných rokoch sa transformovalo na všeobecné zameranie, ktoré sa špecializuje po ukončení sexty, keď si študenti vyberajú zo štyroch modulov, aby prehĺbili svoje prípravy na univerzitné štúdium.
 
Zriaďovateľom Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi je Trnavský samosprávny kraj, ktorý sa podľa najnovších informácií rozhodol osemročné gymnázium zrušiť. Trnavská župa tak navrhla Okresnému úradu stanoviť pre Gymnázium VM počet prijímaných žiakov 0.
 
Učitelia s týmto návrhom nesúhlasia a spísali petíciu ako formu protestu. Aj touto cestou  prosia o verejnú podporu všetkých, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní detí v Seredi.  Gymnázium dlhodobo patrí medzi 5 najlepších gymnázií v Trnavskom kraji v hodnotení mimovládnej nezávislej organizácie INEKO.
 
V tomto školskom roku 2019/2020 prejavilo záujem o osemročné štúdium 30 uchádzačov z nášho mesta i okolitých dedín.  Po prijímacích pohovoroch bolo prijatých 20 najlepších študentov.
 
Cieľom gymnázia je nasmerovanie absolventov k univerzitnému štúdiu a následnému uplatneniu na trhu práce. Učitelia žiadajú Trnavský samosprávny kraj, aby prehodnotil svoje rozhodnutie a ponechal osemročné štúdium na škole nielen pre obyvateľov mesta, ale aj študentov dochádzajúcich z rôznych dedín, ktorí si dochádzanie do okresných miest z rôznych hľadísk dovoliť nemôžu.
 
Petičné hárky si môžete vytlačiť, podpísať a doručiť do školy najneskôr do stredy 28.10.2020, alebo môžete vyplniť online verziu na uvedenom linku.
 
Nakoľko sa táto petícia dotýka maloletých detí a je svojou povahou primeraná rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku, môžu ju v papierovej podobe podpísať aj oni.
Petíciu online podpisujú iba osoby staršie ako 16 rokov.
 
Petičný hárok
Elektronická petícia    (Svoj podpis musíte ešte potvrdiť  vo vašej e-mailovej schránke.)
 
 
Bude zrušené osemročné gymnázium?