Od 1. júna sa otvárajú školy a škôlky. Dnes na MsÚ prebehlo rokovanie o opatreniach, ktoré bude treba dodržiavať

Od 1. júna sa otvárajú školy a škôlky. Dnes na MsÚ prebehlo rokovanie o opatreniach, ktoré bude treba dodržiavať

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Na Slovensku boli kvôli šíreniu koronavírusu 9 týždňov zavreté všetky školy.  Učitelia učili svojich žiakov na diaľku a ich úlohu v domácom prostredí suplovali rodičia. Mnohí si mysleli, že tento školský rok sa už predškolské a školské zariadenia neotvoria. No z dôvodu priaznivého vývoja pandémie vláda rozhodla, že sa od 1. júna na Slovensku otvárajú všetky materské školy a základné školy od 1. až  po 5. ročník. Či rodičia pustia svoje deti do škôl a škôlok závisí od ich rozhodnutia.  Minister školstva Branislav Gröhling povedal: " Rodičia budú môcť s deťmi naďalej ostať doma. Týmto rodičom bude naďalej vyplácaná OČR. Škola zabezpečí dištančné vzdelávanie týchto žiakov vo forme a rozsahu, ktorý umožňujú personálne a technické podmienky."
 
Prednostne by sa mali do škôl prijímať deti rodičov v prvej línii a rodičov, ktorí musia fyzicky chodiť do práce. Dôraz bude kladený aj na sociálne znevýhodnené rodiny a umiestnenie ich detí. V jednej triede bude môcť byť obmedzený počet žiakov. V škole to bude 20 žiakov a v materských školách 15 žiakov. Zároveň budú musieť učitelia aj žiaci dodržiavať nariadené hygienické opatrenia.
 
O tom ako to bude vyzerať v praxi dnes na pôde Mestského úradu v Seredi rokovali riaditelia všetkých materských a základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, spoločne s vedúcou oddelenia ŠRKaŠ Silviou Kováčovou a za účasti primátora mesta Martina Tomčányiho.
 
O podmienkach, za akých budú školy otvorené a čo všetko budú musieť žiaci a učitelia dodržiavať Vás budeme informovať v najbližšom čase.
 
 
 
Od 1. júna sa otvárajú školy a škôlky